Sent: Friday, November 14, 2008 12:45 AM

Subject: 339:e Vadjan om hjalp.

 

339:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges oförståndiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 338:e vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt samfund. Svenska Alliansmissionen i Jönköping svarade oförståndigt via dess Personalkonsulent Kjell Larsson (kjell.larsson@alliansmissionen.se)Jag vore tacksam om du kunde ta bort mig från din maillista eftersom det inte finns någon koppling mellan dig och mig i Jönköping.

 

Svenska Alliansmissionen förbiser två kopplingar: den kommunikativa kopplingen och den andliga kopplingen. Svenska Alliansmissionen mottar varje vecka min förnyade e-post vädjan och är därmed i kommunikativ förbindelse med mig. Om Svenska Alliansmissionens pastorer och anställda är kristna existerar även en andlig förening som lemmar i Kristi kropp genom den Helige Ande.

 

·          (1 Kor 12: 12,14,26-27)
Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. […] Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. […] Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

 

·         (Rom 12: 4-5,13,16)
”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. […] Hjälp de heliga med vad de behöver. […] Lev i endräkt med varandra.”

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.