Sent: Tuesday, November 04, 2008 12:29 AM

Subject: 336:e Vadjan om hjalp.

 

336:e  Vädjan om hjälp.

 

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

 

Hej!

 

Trehundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 335:e vädjan om hjälp kommenterades av en anonym fegsvensk pastor.

 

Den fegsvenska pastorn kommenterade anonymt, sannolikt via en för ändamålet fingerad e-postadress (herrensebaot@live.se), som inte förekommer i utskickslistan. Svenska pastorn uttrycker i sin kommentar svenskpastorala fördomar och svenskpastoralt grundlösa anklagelser. Den svenske fegpastorn skrev bland annat Hej! Jag är en av alla de som får dina evinnerliga spam-mail.  […]  Vilken pastor, med sant herdehjärta, skulle vilja koppla samman sina ogifta, kvinnliga medlemmar med en man som svär, hatar pastorer och är allmänt otrevlig? Med någorlunda vänlig hälsning, En (för dig) okänd pastor, som har tröttnat på ditt eviga spammande.Jag besvarade därför den fegsvenska pastorn med uppmaning att identifiera sig. Jag skrev Epost adressen herrensebaot@live.se förekommer inte i utskickslistan. Identifiera dig, och jag kommer att besvara dig. Därnäst besvarade den fegsvenska pastorn min uppmaning med bland annat detta nekande Identifiera? Jag skulle väl inte tro det… [...]

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.