Sent: Tuesday, October 14, 2008 12:25 AM

Subject: 330:e Vadjan om hjalp.

 

330:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 329:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.

 

Höglandskyrkan i Sävsjö (www.hoglandskyrkan.se), tillhörande trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, besvarade för första gången genom det 329:e vädjandebrevet. Höglandskyrkans Hans Eklöf (hans.eklof@hoglandskyrkan.se) skrev ”Vore tacksam om du plockade bort min e-post från ditt massutskick jag läser det ALDRIG, mvh Hazze Eklöf, Sylvas väg 1, 576 35 SÄVSJÖ” På Höglandskyrkans representant Hans Eklöfs personliga webbsida (www.nogg.se/about.asp?idHomepage=79445) avslöjar kyrkans representant att otrohet inte är omoraliskt. På webbsidan skriver svensken Hans Eklöf ”Är det omoraliskt att vara otrogen? Nej.”. Att svenska kyrkliga representanter undervisar Sveriges ungdomar att otrohet är moralisk vandel väcker förmodligen få reaktioner inom Sverige, men internationellt sett anses otrohet fortfarande omoraliskt, och i princip alla icke-svenska kristna kyrkor utanför Sverige förkunnar fortfarande i enlighet med Guds Ord - att otrohet är synd.

 

Vallhovskyrkan i Sandviken (www.vallhovskyrkan.se) tillhörande Pingströrelsen besvarade för första gången denna vädjan om hjälp. Pingstpastor Tore Lyngmo (tore@vallhovskyrkan.se) skrev ”Hej du. Eftersom jag har slutat som pastor skulle jag vilja att du upphörde med dina mail till mig. Vänliga hälsningar Tore Lyngmo, FD pastor i Vallhovskyrkan, Sandviken” Svenske pingstpastorn ville inte svara eller hjälpa i sin pastorstjänst, och som avgången pastor vill han inte störas av vädjandet.

 

Den 329:e vädjan om hjälp kommenterades igen av Bengtsfors Missionskyrka. Två av Bengtsfors Missionskyrkas tidigare kommentarer publicerades här (www.kyrkor.be/080229.htm) och här (www.kyrkor.be/080222.htm). Missionspastorn Lennart Johansson (missionskyrkan.bengtsfors@telia.com) vill med sin nya kommentar försöka försvara svenska pastorers bevisliga obarmhärtighet, och det Bibelord han slungar iväg riktas åter mot honom själv. Missionspastorn skrev ”Jag har tröttnat på dessa mail för länge sedan. Svenska pastorer är kallade av Gud och den församling där de tjänstgör. De sitter vid dödsbäddar, har begravningar, barndop/välsignelse. Vidare har de gudstjänster bibelstudier och olika samlingar för ungdomar och äldre. Kort sagt: Dagens timmar är fyllda av arbete. Att då varje vecka bli kallad huvudlös, hjärtlös och obarmhärtig för att inte du Torsten blir hjälpt med dina behov, för att inte tala om vilka du tror dig sända mailen till, satanistinspirerade. Vill du ha hjälp av sådana ska du inte vända dig till Kristna kyrkor, det borde du veta Torsten. Enlikt bibelordet i matt. 7: 12 bör du Torsten byta taktik.

 

Alla pastorer är inte kallade av Gud. Inte heller är alla svenska pastorer bekännande eller troende kristna. Många pastorer påstår sig vara kristna men förkunnar irrläror. I synnerhet gäller detta Sveriges präster och pastorer. Därför är kristna kyrkor i Sverige inte nödvändigtvis kristna kyrkor. Trots icke-kristna präster och pastorer i några av Sveriges kyrkor förekommer ibland kristna medlemmar inom dessa kyrkor.

 

Enligt Bibeln bör svenska pastorer omvända sig från obarmhärtighet.

 

”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.”  (Matteus 7:12)

 

Läs Hesekiel kapitel 33 och 34!

 

·          Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.  (Hesekiel 33:6)

·          Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.  (Hesekiel (33:9)

·          De talar ljuvliga ord med munnen, men deras hjärtan strävar efter orätt vinning.  (Hesekiel 33:31)

·          Ve er, ni Israels [Sveriges] herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?  (Hesekiel 34:2)

·          Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.  (Hesekiel 34:10)

 

De ogudaktiga präster och pastorer inom Sveriges trossamfund och kyrkor som idag inte tar hand om Guds församling kommer småningom att mista intäkterna för behållande av sina falska yrkestitlar.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.