Sent: Friday, October 03, 2008 1:20 AM

Subject: 327:e Vadjan om hjalp.

 

327:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

[Rättelse: Ingen kyrka i Sverige besvarade den 326:e vädjan om hjälp.] Märsta Pingstförsamling – Harvest Center (www.harvestcenter.se) inom Stockholmsregionen har mottagit samtliga vädjanden sedan det allra första brevet 2003-11-12. Märsta Pingstförsamling har däremot aldrig någonsin besvarat min vädjan under dessa snart fem år. Istället för att svara, som normalt kan förväntas ifrån kristna kyrkor i Nordamerika, har Märsta Pingstförsamling valt att istället blockera mina e-postadresser de senaste månaderna. Märsta Pingstförsamling vittnar därmed om att den svenska fegheten och det svensk-kyrkliga hyckleriet kännetecknar också den kyrkan.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.