Sent: Friday, August 29, 2008 12:44 AM

Subject: 317:e Vadjan om hjalp.

 

317:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 316:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.

 

Det obarmhärtiga och ofta heretiska trossamfundet Svenska Kyrkan som blockerar all min e-post till samtliga Svenska Kyrkans anställda missade att blockera e-post från domänet nenzen.org, och därför mottog några kyrkor inom Svenska Kyrkan den föregående 316:e vädjan om hjälp som skickades från domänet nenzen.org för första gången. Därför svarade en församling inom Svensk Kyrkan. Sannolikt har det nitiskt obarmhärtiga samfundet Svenska Kyrkan nu åtgärdat Svenska Kyrkans servrar för att framledes blockera all e-post även från det domänet.

 

Stoby församling tillhörande Svenska Kyrkan (stoby.forsamling@svenskakyrkan.se) svarade fördomsfullt och förståndsvidrigt ”Det är tråkigt att se att du så fastnat i dina tankegångar. Jag vet att det är fullt möjligt för dig att finna en kyrklig gemenskap. Hör av dig till din hemförsamling eller vilken församling du vill. När det gäller kontakt med framtida äktenskapspartner finns ingen sådan förmedling inom Svenska kyrkan. Det är upp till var och en att vara aktiv och engagera sig i föreningar eller församling. Röra på sig så att man gör sig mottaglig för personliga kontakter. Man kan också söka genom diverse kontaktförmedlingar genom nätet och på andra sätt. Det är upp till en själv att söka och så behöver man lyckan att finna någon att älska och bli älskad av. Det finns många som är i din situation som har svårt att finna någon att älska. Man kan inte klandra någon annan för att man inte finner en partner att gifta sig med. Jag önskar dig lycka till! Hursomhelst så undrar jag om du är medveten att dessa dina brev går ut till väldigt många e-mailadresser. Vill du vara snäll och vända dig till den / dem du avser. Vänliga hälsningar, John K. Nilsson

 

Svenska Kyrkans präst anser tydligen att Torsten utgör problemet genom att Torsten fortsätter att vädja om hjälp, och kallar det för att Torsten har fastnat i sina tankegångar (ixofreni?). Den svenska prästen förbiser sambandet att ingen kyrka i Sverige ännu vill välkomnande hjälpa.

 

Därnäst vet den svenska prästen att det är fullt möjligt för Torsten att finna kyrklig gemenskap genom att kontakta vilken kyrka som helst. Det faktum att Torsten åtskilliga gånger redan har kontaktat de flesta kyrkorna i Sverige och att ingen av dessa vill välkomnande hjälpa saknar tydligen relevans för denne präst.

 

Hur den svenska prästen tänker angående Torstens vilja att söka kontakt med en kvinnlig kristi lärjunge inom en kristet lärjungamässig församling medan ingen kyrka vill hjälpsamt välkomna till en kyrklig gemenskap är ett mysterium. Prästens vänliga dravel kanske kan förklaras med att prästen är svensk. Att Svenska Kyrkans präster inte vill klandras för att ingen svensk präst vill agera Kristuslikt genom att välkomnande hjälpa framgår tydligt. Och angående kontaktförmedlingar har jag svarat åtskilliga gånger, bland annat här: (www.kyrkor.be/080815.htm).

 

Pingstkyrkan Rydaholm (info@rydaholm.pingst.se) svarade via Pingstpastor Jan Wahlström Jag har redan sagt att jag inte kan hjälpa dig eftersom du inte bor i vår trakt och sålunda inte kan tillhöra en församling här. Jag har dessutom inte någon kontakt med någon som du kan dela livet med. Så min rekomendation är att du tar kontakt med en lämplig församling på din ort istället för att sprida dina vädjanden över hela landet. M.v.h Janne” Jag har redan sagt också till denne pingstpastorn att nästan alla församlingar i Stockholmsregionen, både lämpliga och olämpliga, har kontaktats och att ingen av de kontaktade församlingarna vill välkomnande hjälpa.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.