Sent: Tuesday, August 26, 2008 1:18 AM

Subject: 316:e Vadjan om hjalp.

 

316:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 315:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk missionskyrka. Svenske pastorn och församlingsföreståndaren Ann-Louise Högman (info@hagakyrkan.se) i Hagakyrkan i Örebro beslutade till sist att besvara min vädjan. Pastorns bemötande är ogudaktigt, och sedvanligt svenskpastoralt obarmhärtigt. Den hycklande pastorn svarade ”Hej. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Snälla ta bort mig från din e-postlista. Med vänliga hälsningar, Ann-Louise Högman, pastor i Hagakyrkan, 019-261330, 070-5325511”.

 

Också denne svenske pastor bör försöka att betänka konsekvenserna av sin motvillighet att ställa sig till förfogande i Guds tjänst. Hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna att leva evangeliet. Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar. Några svenska pastorer tillkännager sant evangelium, men var i Sverige finns i detta en pastor som med sitt liv vill visa evangelium?

 

Om Jesu Kristi kyrka skulle liknas med glödlampshållare och Kristi lärjungar som dess lysande glödlampor, då skulle svenska pastorer som styvsint vägrar att omsätta evangeliets budskap i kärlekshandlingar vara som svaga eller trasiga glödlampor i glödlampshållarna. I Sverige har glödlampshållarna i bästa fall någon kontakt med strömkällan, men svenska pastorer saknar ofta förmåga att alstra betydande ljus – om något ljus alls.

 

Sveriges sekularisering och minskande medlemstal i kyrkor har direkt samband med pastorer som saknar förmåga: - att visa evangelium – att utgöra skillnad till omvärldens onda – att framkalla ljus i förvirringens mörker. Människor i Sverige som intuitivt söker ljus, sanning och godhet kan inom svensk kyrklighet istället finna hycklande pastorer, obarmhärtiga pastorer, hårdhjärtade pastorer, hjärtlösa pastorer, kärlekslösa pastorer, omänskliga pastorer, likgiltiga pastorer, fördomsfulla pastorer, föraktfulla pastorer, förtalande pastorer, förvirrade pastorer, falska pastorer, ondsinta pastorer, heretiska präster, antikristliga präster, skilsmässopastorer, abortpastorer, misshandelspastorer, manipulationspastorer, mammonpastorer, karriärpastorer, mördarpastorer, pedofilpräster, homosexuella präster och våldtäktspräster.

 

Trots att majoriteten människor i Sverige instinktivt söker den Gud de ännu inte känner har människors likgiltighet, men även förakt, till kyrkligheten i Sverige ökat. Heretiska och obarmhärtiga svenska pastorer är en logisk grundorsak till Sveriges sekularisering och kyrkornas minskade medlemstal.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.