Sent: Friday, August 15, 2008 1:11 AM

Subject: 313:e Vadjan om hjalp.

 

313:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 312:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Linghemskyrkan i Linghem tillhörande Svenska Missionskyrkan mottog min första vädjan till kyrkan 2005-09-02 i samband med mitt artonde vädjandebrev. Pastor Jörgen Tholander (jorgen@linghemskyrkan.se) valde att svara först nu. Pastorn svarade korrekt med ett villkorligt välkomnande, men svarade samtidigt missförstående och osäkert angående hans vilja/förmåga att hjälpa. Han skrev: ”Hej Torsten! Den ena önskningen om församlingsgemenskap kanske jag kan tillgodose efter samtal med dig om du vill bekänna Jesus Kristus som Herre och vara medlem i en församling. Jag föredrar att man är medlem på den ort där man bor. Eftersom jag tjänstgör i flera församlingar är också frågan vilken församling man vill vara medlem i. Den andra önskningen kan jag tyvärr inte lova dig. Det finns dem som är ensamstående i församlingarna men om dem vill leva i en äktenskaplig relation kan jag inte lova. Det finns kristna äktenskapsförmedlingar som jag råder dig att ta kontakt med. Det är större chans att träffa någon om både vill ingå i en relation som kan leda till äktenskap. Hälsningar pastor för Linghem, Askeby, Skärkind och Skrukeby församlingar

 

Till skillnad från pastorn anser jag att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars första prioritet. I den lärjungamässiga församlingen saknas utrymme för total anonymitet och söndagskristendomens ytlighet och falskhet. Jag vill därför istället råda svenska pastorer att främst leva som kristna lärjungar, och att skapa tillfällen för bland annat kristna singlar att mötas och samtala. En god kyrkoherde känner sina medlemmar. Läs punkt VI från det 30:e vädjandebrevet om nödvändigheten av herdars fårkunskap och personlig fårkännedom: (www.kyrkor.be/051118.htm).

 

Att det, som svenska Missionspastorn hävdar, existerar kristna äktenskapsförmedlingar ifrågasätter jag. Kan äktenskap förmedlas med respekt för bägges fria viljor? Däremot vet jag att det finns mängder av kristna kontaktförmedlingar. Och den kontaktförmedling som svenska kristna vanligtvis rekommenderar är Sjundehimlen. Jag har tidigare flitigt nyttjat den svenska kristna kontaktförmedlingen Sjundehimlen (www.7ehimlen.com,  namn: bigheart) redan från slutet av år 2000. Men när den svenska singelsiten 7ehimlen under en senare tid raderade min kontaktannons då 7ehimlen ansåg att min annons var stötande genom att jag uttryckte att jag sökte en icke-svensk och icke-feministisk kvinna, valde jag att därefter söka en kristen kvinna endast på icke-svenska singelsiter istället. 7ehimlen var för mycket svensk-nationalistisk och feministisk för att sajten ville acceptera min kontaktannons. Kristna Internet-singlar i Sverige är väsentligt mer hemlighetsfulla än andra nationaliteters Internet-kristna. Läs mer om 7ehimlen här: (www.kyrkor.be/080118.htm)

 

På den Canada-baserade kristna singelsiten Christian Café (www.christiancafe.com,  profile name: KERYGMA522) och på den USA-baserade Christian Mingle (www.christianmingle.com,  profile name: torsten) har jag varit aktiv i många år. Emellanåt har jag arbetat 40 timmar per vecka i att söka kontakt med kristna på dessa två kristna kontaktförmedlingar. Det är osannolikt att någon kristen person i Sverige skulle ha mer erfarenhet än jag från kristna kontaktförmedlingar.

 

Jag kan av erfarenheterna bedyra att de flesta kristna på singelsiter kommunicerar på sätt som de aldrig skulle våga samtala i verkliga möten i en kyrka. Jag kan också garantera att de flesta kristna som nyttjar kontaktförmedlingar via internet missrepresenterar sig själva i olika utsträckning, och att många kristna på internet kontaktförmedlingar har dolda personliga problem. Myten att kategorin "kristna som via internet nyttjar kontaktförmedlingar" i större utsträckning skulle ha olika personliga handikapp är troligtvis sann. Från min omfattande erfarenhet kan jag påstå att de flesta kristna kvinnor på singelsiterna i Nordamerika väljer att inte besvara ett kontaktande brev från Sverige, och av dessa kristna Internet-kvinnor som svarar är i särklass det frekventaste avvisningsskälet rädslan för en långdistans relation. Mitt dilemma i sökandet efter en normal men begåvad kristen kvinna via Internet kontaktförmedlingar kan mycket förenklat uttryckas: svenska Internet-kristna avvisar jag p.g.a. den opersonliga distansen, medan Internet-kristna på icke-svenska kontaktförmedlingar avvisar mig p.g.a. den geografiska distansen. Men emigration från Sverige är ännu inte mitt valda handlingsalternativ. Läs mer om mina tre handlingsalternativ (strid, flykt, kapitulation) här: (www.kyrkor.be/051118.htm).

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.