Sent: Friday, August 08, 2008 1:21 AM

Subject: 311:e Vadjan om hjalp.

 

311:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 310:e vädjan om hjälp kommenterades igen av Vikingstads Missionsförsamling (missionskyrkan.vikingstad@crossnet.se). Pastor Staffan Johansson svarade ”[…] Jag är uppriktigt ledsen om du uppfattar att jag uttryckte mej så. att du uppfattade att jag ser DEJ som ett problem. Bort det. Orsaken till att jag föreslog dej att söka en själavårdare / terapeut var hel enkelt att ha någon att samtala med mellan fyra ögon. Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara gott att dela livets svåra med någon som får förtroendet att veta mer än andra. Att sedan ha någon annan att bedja med över en konkret situation ser jag endast som en förmån. Därför vill jag åter igen uppmuntra dej att ta kontakt med en själavårdare / terapeut. […] Staffan Johansson, pastor i Vikingstads Missionsförsamling” Det föregående svaret från Vikingstads Missionsförsamling publicerades här: www.kyrkor.be/080627.htm.

 

Jag har mer exakt kunskap i denna svenska situation och inser därför behovet av en pragmatisk problemlösning. Jag söker tillfällen att möta kristna kvinnor som vågar samtala med mig. Svenska kristna är mer rädda att samtala individuellt med främlingar jämfört med många andra nationaliteter. Svenskar är generellt mer socialt reserverade och svenska kristna kvinnor är ofta mer stolt feministiska än kristna kvinnor globalt. Eftersom svenska kristna är exceptionellt svårkontaktade behöver jag i Sverige hjälp att etablera kommunikation med kristna inom kyrkorna. I flertalet andra nationer råder större social kompetens och fostran, men i Sverige, och i synnerhet som exkommunicerad och mer internationell kristen, är det i princip omöjligt att etablera meningsfull kommunikation med svenska feminist-kristna eller att nå fram till skygga kyrkliga svenskor. Om det därför existerar en internationell pastor i Sverige som förstår denna svenska problematik hoppas jag att den pastorn skall agera osvenskt (kristet) och vilja bistå att etablera mötes- och kommunikationstillfällen.

 

Den som vill förändra källan till Sveriges kyrkliga problem måste rikta fokus till att lösa problemen "up stream" istället för att inbilla sig att lösa problemen på symptomatisk nivå "down stream". Att söka lösningen på de svenska pastorernas obarmhärtighet och ondska hos den som är exkommunicerad från kyrkan är ologiskt.

 

En situationsanpassad klassiskt parabel: Några svenska pastorer står och misshandlar människor uppe på en bro och sedan kastar pastorerna ner sina offer från bron ner i floden som passerar under bron. Längs med flodens strandkanter sitter övriga svenska pastorer och har picknick. Ett av de misshandlade offren som flyter nerför floden ropar på hjälp till de pastorer som har picknick längs strandkanterna. Cirka sex mil nedströms sitter en pastor och bedömer de misshandlade offren som flyter nedströms, och ropar tillbaks till ett av offren "Prata med en terapeut eller själavårdare istället! Det är det enda som fungerar."

 

Nej, den pastorn bör istället bedja för svenska pastorers omvändelse från obarmhärtighet och ondska, och förmana de pastorer som misshandlar samt alla svenska pastorerna som passivt åskådar när offren ropar på hjälp. Och den pastorn bör själv vara villig att hjälpa.

 

Trots att svenska pastorer är svenskar bör de ändå försöka att tänka och visa empati. Tanklöshet och hjärtlöshet är inte gåvor från Gud.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.