Sent: Tuesday, July 29, 2008 1:33 AM

Subject: 308:e Vadjan om hjalp.

 

308:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Trehundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 307:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Centrumkyrkan i Bjuv tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade via den kyrkans pastor (pastor@centrumkyrkan.nu). Pastor Carl Sundberg (Carl.Sundberg@strandridaren.se), som tydligen har läst min vädjan till Centrumkyrkan trettio gånger, har dock tillskickats 289 vädjandebrev sedan 2005-09-02.

 

Centrumkyrkan i Bjuv skrev:

Hej Torsten, Jag har läst ditt mail, säkert för 30e gången. DEssvärre är jag inte fast anställd som pastor i någon församling. Jag är vakanspastor på 25% i en liten församling i södra Sverige. I den församlingen är det inte lätt att finna någon som är lämplig för äktenskap. Det lilla antal kvinnor som är i åldersintervallet 25-50 är alla gifta. Vad gäller församlingsgemenskapen bör den ju vara "I närheten av ens bostadsort" därför är det lite korkat att erbjuda gemenskap i en skånsk församling. DEssutom slutar jag min tjänst den 1a september för att istället jobba som lärare i Kongo. Mitt huvudsakliga arbete är att jag äger o driver ett eget företag där de besökande inte är speciellt "kyrkliga". DEt är således inte frågan om en församlingsgemenskap. Skulle Du därför kunna plocka bort mig från din lista. I stora drag håller jag med om din kritik av den svenska kristenheten, eller i vart fall dess pastorer. Jag är emellertid inte övertygad om att Du går tillväga på rätt sätt. DEt torde vara bättre att faktiskt kontakt en församling i ditt närområde, vistas där och se om det dyker upp nån passande tjej. Fast det kan ju ta tid.... Med vänliga hälsningar, Carl Sundberg

 

Ett svar sent är förmodligen bättre än inget alls. Ett förstående svar är dock ovillkorligen eftersökt. Svenska pastorer måste förstå: 1) att jag har kontaktat alla kristna samfund samt de flesta kyrkorna i Stockholm, 2) att ingen av de tillfrågade kyrkorna i Stockholm vill välkomnande hjälpa, 3) att någon lärjungamässig kristen kyrka måste välkomna och ovillkorligen vilja hjälpa, 4) att de svenska pastorer som vägrar att svara eller som inte vill hjälpa åtminstone är obarmhärtiga. Antagligen visar det ”kristna” trossamfundet Svenska Kyrkan en större obarmhärtighet än Sveriges övriga trossamfund genom att Svenska Kyrkan blockerar alla mina kommunikationsförsök med dess anställda.

 

En Amerikansk pastor i USA som ber för den svenska situationen skrev ett uppmuntrande brev förra veckan. Den svenskpastorala hjärtlösheten blir mer uthärdlig genom kristna pastorers godhet i USA.

 

Den Amerikanske pastorn skrev:

Dear Torsten,

We received your letter, and we apologize for the delay in replying. We have been receiving a large volume of correspondence over the past few months. Each letter is very important to us. We were so saddened to hear about your struggles with finding a Christian Church where you can attend. We prayed when we received your letter that the Lord would open the doors for you to find a welcoming congregation in Sweden or give you direction if it is His purpose for you to relocate to another country. We have also prayed for the churches in Sweden and the leadership that they will hear the voice of God and be filled with the Holy Spirit. Torsten, God cares about everything that concerns you. King David said in Psalm 116:1-2, “I love the Lord because he hears my prayers and answers them. Because he bends down and listens, I will pray as long as I breathe!”

 

Do not lose heart. Keep your eyes on God, and He will bring you through these times of trouble. Second Corinthians 4:16-18 tells us, “Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.”

 

Psalm 27:13-14 declares, “I would have lost heart, unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord; be of good courage, and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord!” You are very special to God, and He has a plan for your life.

 

Torsten, continue to ask God for wisdom in your difficult situation. Ask Him to show you His will for your life. Remind Him of His word that declares that we should “not forsake the assembling of ourselves together.” (Hebrews 10:25) Concentrate on being a blessing wherever you are. Declare daily that you are blessed beyond measure and that your life overflows with abundance of all things. Read and meditate on Mark 11:22-26. Believe that you receive the answer to your prayer when you pray.

 

Attached are sermon notes from two messages entitled “A Future and a Hope” and “Is There Anything Too Hard for God?” We believe these messages by Pastor [name] will encourage and strengthen you. Additional sermon notes are available on our website at [website] as well as many other resources. You may also order products or give online donations to help support the broadcast, which reaches over 100 nations.

 

Jesus said in Matthew 11:28-30, “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light." May you find peace and rest as you cast your cares on the Lord. Don’t give up, Torsten! You are not alone!

 

Kind regards,

[name]

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.