Sent: Tuesday, May 20, 2008 12:39 AM

Subject: 288:e Vadjan om hjalp.

 

288:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundraåttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 287:e vädjan om hjälp kommenterades av en uppmuntrande och bedjande metodistpastor. Metodistpastor Berndt Isaksson har kommenterat min vädjan tio gånger sedan år 2005, och i de senaste sju kommentarerna har Bernt Isaksson uppmuntrande bekräftat att han ber för denna svenskprekära situation. Bernt Isakssons attityd skiljer från de fördomsfulla, falskt anklagande och otrevliga svenska pastorerna. Sveriges nominella pastorer kan ta lärdom från en funktionell pastor. Han kommenterade Gud Välsigne Dig Torsten. Herren kommer leda Dig i allt. Varmaste hälsningar, Berndt Isaksson, http://berndtisaksson.dinstudio.se

 

Svenska pastorer bidragande reducerar människovärdet, och därmed förstärker de destruktiva krafterna i det svenska samhället. Genom svenska pastorers fördomsfullhet, förakt, förtal, förvirring, hyckleri, likgiltighet, obarmhärtighet och ondska kompliceras de ofrälstas uppfattning om kristendom. I vilken utsträckning svenskpentekostalismens hyckleri och svenskkarismatikens hyckleri, samt svenska pastorer och svenska präster idag vållar mer skada än gör nytta avgör Gud exakt. Sverige behöver sannerligen omvändas - från svenskhet – till Kristuslikhet.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.