Sent: Friday, April 25, 2008 2:02 AM

Subject: 281:a Vadjan om hjalp.

 

281:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges förvirrade pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundraåttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 280:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. EFS-kyrkan i Sundsvall (henke.akesson@gmail.com) svarade följande:

 

Hej Torsten! Jag fick i dag din 280 vädjan om hjälp, igår din 279:e, innan dess har jag aldrig hört talas om dig eller personligen fått någon vädjan om hjälp. När jag läser ditt brev så känner jag rent spontant, att JA vi i vår församling vill vara en församling där alla känner sig delaktiga, där vi efter bästa förmåga vill hjälpa så många som möjligt, både till att känna  en meningsfull och kärleksfull samhörighet, men också att växa som kristen, genom den helige Andes omformning. Vi är en församling där vi ser till alla människors lika värde, vi är inte fullkommliga men vi lever i Guds förlåtelse. Vi i vår församling försöker bygga upp varandra och hela tiden leva med ambitionen att göra Guds vilja här på jorden. Nu har jag läst ditt brev två gånger, och jag tycker det är lite svårt att se exaxt vad det är du söker, en varm gemenskap med fokus Jesus, det ser jag, Men samtidigt när jag läser så ser jag också så mycket hat och besvikelkse över svenska pastorer, där jag upplever att du drar alla över en kant. Jag käånner inte igen mig själv i den beskrivning som du gör av pastorer i allmänhet, och jag känner inte heller till någon pastor som passar in på din beskrivning. Men vi har ju olika erfarenheter och din upplevelse är säkert korekt utifrån dina erfarenheter. Men vi är alla olika ,så även pastorer, och inte heller en pastor är fullkommlig, vi har alla våra fel och brister. För min del så skulle jag önska att du Torsten skrev ett mail till mig, där du mer beskriver dina behov och din längtan, och där du kanske kan skala bort lite av den besvikelse som du känner (Bara för att jag ska få en bättre översikt). Min ambition och min tjänst som Gud har kallat mig till, är att hjälpa och innesluta alla människor i en kärleks full Gudsgemenskap, och in i en relation där man får växa närmare Jesus, och lära känna hans vilja. Om jag kan hjälpa dig eller vara ett stöd för dig det vet jag ännu inte, efter som vi aldrig talats vid, jag har bara som sagt läst ditt senaste mail. Men när man får en vädjan om hjälp så känner jag att jag vill göra så gott jag kan utifrån min kallelse och min längtan att tjäna Gud och att hjälpa människor. Mvh Henrik Åkesson (Ungdoms pastor i EFS sundsvall)

 

Jag besvarade EFS-kyrkan i Sundsvall två timmar efter avsändartid med följande svarsbrev:

 

EFS-kyrkan i Sundsvall.

 

Hej Henrik Åkesson!

 

Tackar för ditt brev.

 

EFS-kyrkan i Sundsvall har mottagit samtliga vädjandebrev sedan det 17:e brevet som skickades 2005-08-26. EFS-kyrkan i Sundsvall har via expeditionen@sundsvall.efs.nu alltså mottagit 264 vädjandebrev från mig under 2.7 år. Av vilken anledning de två senaste breven har vidarebefordrats till dig via expeditionen bör du kunna undersöka via antingen er webbansvarige eller er expedition.

 

Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap. Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Med vänliga hälsningar,

Torsten Nenzén

 

EFS-kyrkan i Sundsvall har inte kommenterat ytterligare därefter.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.