Sent: Tuesday, April 01, 2008 12:04 AM

Subject: 274:e Vadjan om hjalp.

 

274:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 273:e vädjan om hjälp kommenterades av en missionskyrka. Sävedalens Missionskyrka (info@savedalensmissionskyrka.se) svarade för första gången med ett svenskt avvisande Som du efter alla dina mail säkert förstått så är detta inte ett bra sätt att hittar en församling eller en kvinna. Är tacksam om du slutar skicka dina mail till oss.” Sävedalen Missionskyrkas hyckleri framgår genom dess webbsida, där kyrkan deklarerar ”Vi vill visa att kristen tro berör. Att den är aktuell och angelägen. Vi vill vara en öppen kyrka. Öppen för nya människor. Öppen för nya ideér. Öppen för diskussion.” Ett mer verklighetsanpassat budskap på missionskyrkans webbsida torde istället motsvara ”Vi är varken aktuell eller angelägen att hjälpa. Vi är tankemässigt inskränkt, inkonsekvent handlingsförlamad och ointresserad att resonera.” Efter alla vädjandebrev borde inte endast denna missionskyrka förstå, men också svenska pastorer överlag inse, att svenska pastorers syndiga stolthet och obarmhärtighet inte genererar bra vittnesbörd om svenska pastorer. Om Svenska Missionskyrkan vill kvarstå som Sveriges näst största trossamfund måste dess pastorer förstå sambanden mellan avfall från kristet lärjungaskap, övergivande av Sanningens evangelium och samfundets sjunkande medlemstal. Hyckleri och heresi är inte bra sätt till församlingstillväxt.

 

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.