Sent: Friday, March 14, 2008 12:18 AM

Subject: 269:e Vadjan om hjalp.

 

269:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 268:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka.

 

Den ekumeniska Johanneskyrkan i Lindome (jk@johanneskyrkan.nu) via kyrkans pastor Ammi Floberg, svarade för första gången Snälla, vill du vara så vänlig och sluta skicka mail till oss! Vi har ingen möjlighet att hjälp dig! Du finns ju överhuvutaget inte i vår närhet. Ammi Floberg, Johanneskyrkan i Lindome”.

 

Alla kristna kyrkor i alla nationer har möjlighet att hjälpa på något sätt, men kyrkorna i Sverige har uppenbarligen valt att inte ens vilja hjälpa. Ju närmare en kyrka är belägen geografiskt till Stockholm (där jag för tidpunkten bor) desto större moraliskt ansvar har kyrkan att välkomna och att vilja hjälpa. Varje församling utanför Stockholmsregionen har möjlighet att hjälpa åtminstone genom bön och tillrättavisning.

 

Om en svensk kyrka utanför Stockholmsregionen inser att kyrkor i Stockholm bör vilja hjälpa kan den kyrkan bedja till Gud för Stockholmspastorers omvändelse till Kristus, och kan förmana pastorerna i Stockholm direkt, eller att via samfundsledningarna tillrättavisa Stockholmspastorerna. Dessutom kan varje pastor i Sverige positionera sig för sanning genom offentligt avståndstagande till Pingst FFS och Filadelfiakyrkan i Stockholm för pingströrelsens orättfärdiga försvarande av den mystiska medlemsuteslutningen 2002. Om det existerar en kyrka i Sverige som inser att svenska pastorer och svenska präster agerar okristligt och omänskligt i detta, vänligen uppmana då samfundsledningarna i Sverige till besinning. Klarsynta icke-svenska pastorer utanför Sverige förstår att åtminstone bön och förmaning utgör två möjligheter till hjälp.

 

Naturligtvis kan kyrkor utanför Stockholmsregionen och utanför Sverige även bistå i en kontaktförmedlande process, förutsatt att andra parten också har efterfrågat kyrkans assistans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.