Sent: Friday, March 07, 2008 4:44 AM

Subject: 267:e Vadjan om hjalp.

 

267:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 266:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.

 

Älgabäcksryds Missionsförsamling (www.missionshuset.com) tillhörande samfundet Svenska Alliansmissionen svarade juvenilt och svenskt genom Johan (johan@missionshuset.com)Hej Vill du vara snäll och fortsätta att skicka din brev till mig! Jag brukar skriva ut dem på min laserskrivare och använda dem till att tända i pannan med. Det tycker jag fungerar utmärkt. Sedan skulle jag be dig att åter sända "221:a vädjan om hjälp", då jag råkat radera den av misstag innan jag hann skriva ut den! //johan”.

 

En kyrka i Stockholmsregionen som har mottagit samtliga 266 brev sedan det allra första vädjandebrevet från 2003-11-12 valde att första gången någonsin svara. Pastor Linda Bergling i Församlingen Arken förklarar inte varför kyrkan inte ville besvara tidigare, men efter 4½ år har hon nu valt att svara. Jag har gästat Arken och där funnit bland annat välvilliga entusiaster, äkta och inbillade mirakler, sann och manipulativ helandeförkunnelse, auktoritärt och välsinnat ledarskap, samt medlemmars tillit och excentricitet. Arken fokuserar att hjälpa människor genom själslig upprättelse, och kyrkan attraherar därför främst personer med särskilt själsliga behov. Kyrkan bedriver även utåtriktade arbeten. Linda Bergling svarade ”Hej Tråkigt att du inte upplever att du funnit en andlig gemanskap du kan känna dig hemma och älskad i. Du är så varmt välkommen till oss i Församlingen Arken - vi fokuserar på själens helande och uppmuntrar församlingsgemenskap starkt. Vi har möten varje söndag pch onsdag och emellan det har vi helade undervisning på tisdagar och torsdagar. Är du intresserad av att hälsa på oss för att se om det här kan vara församlingen för dig är det bara att komma, men maila gärna tillbaka om när så kan jag se till att du får möta någon som kan välkomna dig och dela Församlingens vision med dig.

 

Att ytterligare en kyrka i Sverige välkomnar är gott. Också församlingen Kraftkällan välkomnade i augusti 2004, och efter besök där avböjde jag den inbjudan. Kraftkällan uppfattade jag främst att appellera den lättroade och tankebefriande mötesstilen med blandsymptom av både den tidigare Vineyardrörelsens och tidiga Livets Ords avigsidor. Även Bromma Baptistförsamling välkomnade mig i december 2004 att besöka dess baptistkyrka. Jag gästade därför Bromma Baptistförsamling några tillfällen, trots att baptistpastorn uttryckligen svarade att han inte ville hjälpa mitt andra behov eftersom han ansåg att det inte ingick i hans arbete. Också Skarpnäcks Frikyrkoförsamling välkomnade mig att besöka i november 2004, och jag gästade där några gånger, trots att kyrkan svarade att de ansåg att de inte ville hjälpa i avseende till det andra behovet.

 

Jag tillämpar servant leadership och föredrar därför att möta motsvarande attityd. Den ledarskapsstil som råder i Arken har jag vid tidigare besök uppfattat som starkt hierarkisk, men jag avser naturligtvis att gästa och utreda dagsläget. Arken har inte svarat att kyrkan vill avhjälpa det andra behovet.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.