Sent: Tuesday, March 04, 2008 2:41 AM

Subject: 266:e Vadjan om hjalp.

 

266:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

En pingstpastor, som varje vecka har mottagit min vädjan om hjälp vid 248 tillfällen under 2½ år sedan det 17:e brevet 2005-08-26, valde att för första gången bemöta min vädjan. Pingstpastorn vill inte identifiera sig med Sverige eftersom pastorn har flyttat ifrån Sverige, och pastorn vill inte heller identifiera sig som obarmhärtig. Pingstpastor Onni Haapala (onni_jr@hotmail.com), som tidigare verkat i en Pingstkyrka i Södertälje, kommenterade den 265:e vädjan om hjälp så här Tack för ditt 265:e vädjan som du skickade till mig. Jag måste be dig att inte skicka mera brev till mig, för jag inte hör till den kategorien vad är adrssant för dina brev, Sveriges obarmhärtiga pastorer. För det första har jag flyttat bort från Sverige fyra år sedan. För det andra, är jag är inte obarmhärtig. Om du fortfarande skickar brev, skirv rätt adressant: Till pastorer, då kan jag möjligen läsa, vad du har på hjärtat! Mvh Onni Haapala jr. Lempäälä, Finland

 

Pingstpastorns svar är besynnerligt. Inget av de första 198 vädjandebreven rubricerar pastorer som obarmhärtiga, och 83 av dessa första 198 vädjandebrev rubriceras endast ”Vädjan till kyrkor” - utan subjektivitet eller värdeomdömen om adressaterna. Pingstpastorn saknar trovärdighet i hans motivering till att inte tidigare ha svarat, genom hans förevändning mot de senare vädjandebrevens rubriker som klassificerar svenska pastorer som obarmhärtiga, eftersom åtminstone 83 av de vädjandebrev som pingstpastorn har mottagit inte i rubriken attribuerar svenska pastorer egenskapen som obarmhärtiga. Det faktum därjämte att 83 av vädjandebreven inte begränsar adressaten till Sverige genom rubriken, ytterligare försvagar trovärdigheten i pingstpastorns bortförklaring.

 

Ingen undanflykt är godtagbar för de pastorer i Sverige som har mottagit min vädjan om hjälp. Varje pastor i Sverige som har mottagit min vädjan om hjälp och som har beslutat endera att avvisa eller att inte svara är obarmhärtig.

 

Om en Bibelförkunnande pastor i Sverige väljer att omvända sig från sin obarmhärtighet genom att deklarera den nödvändiga kristna attityden att vilja hjälpa, då vinner denna följetong ett gott slut. Om många pastorer i Sverige omvänder sig från deras hyckleri och heresi, då finner Sverige mer trovärdiga pastorer och fler tillförlitliga predikanter.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.