Sent: Friday, February 29, 2008 12:06 AM

Subject: 265:e Vadjan om hjalp.

 

265:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 264:e vädjan om hjälp kommenterades igen av Bengtsfors Missionskyrka. Missionspastorn Lennart Johansson (missionskyrkan.bengtsfors@telia.com) vill med sin nya kommentar bekräfta att han bedömer mig som huvudlös och obarmhärtig. Den svenska missionspastorn svarade Jag tycker du behöver läsa mitt svar till dig föregående vecka [www.kyrkor.be/080222.htm] en gång till. Det var inte på grund av att du var hjälpsökande som du bedömdes huvudlös och obarmhärtig. Det var enbart för att du bedömer alla pastorer som sådana utan att ha träffat dem. Med vänlig hälsning Lennart.

 

Missionspastorn anser att det är huvudlöst och obarmhärtigt av mig att beskriva svenska pastorer generellt som endera huvudlösa eller obarmhärtiga. Det objektiva faktumet att ingen pastor i Sverige vill hjälpa tycks sakna relevans i denne svenske pastors huvud. Enligt missionspastorn är det obarmhärtigt och huvudlöst att utifrån bevisbara fakta om ett tillstånd och med logiskt resonemang korrekt yttra sig.

 

Min induktiva logik kan enkelt formuleras så här:

 

Faktum 1:     Alla ”kristna” samfund och flertalet kyrkor i Sverige har mottagit min vädjan om hjälp.

Faktum 2:     Ingen pastor i Sverige har svarat att pastorn vill hjälpa.

Faktum 3:     De pastorer i Sverige som har valt att svara uttrycker som regel fördomar och oförskämdheter.

Faktum 4:     Pastorer i USA kommenterar denna omständighet som regel sympatiskt, respektfullt, medmänskligt och med vilja att bedja för Sverige och för min svenska livssituation. [www.kyrkor.be/060725.htm]

Premiss 1:     Det är obarmhärtigt att inte vilja hjälpa en nödställd människa.

Premiss 2:     Torsten är en nödställd människa.

Premiss 3:     Ingen svensk pastor vill hjälpa Torsten.

Slutsats:       Svenska pastorer är obarmhärtiga.

 

 

Om det existerar undantag från min generella beskrivning av svenska pastorer och präster som obarmhärtiga välkomnar jag motbevis. För att bevisa ett undantag måste faktiskt en pastor i Sverige svara att denne vill hjälpa, så att det objektiva faktumet nummer 2 samt premiss nummer 3 falsifieras. Missionspastorn i Bengtsfors Missionskyrka vill uppenbarligen bekräfta att han inte vill utgöra detta undantag.

 

Den svenska missionspastorns svar kan kanske delvis förklaras genom en för svenskpastorn oförmåga att förstå kausalitetssambanden över tid (svenska pastorer tillskrivs vissa attribut först efter mängder obesvarade vädjanden samt pastorers självintygade oviljor att hjälpa under lång tid), men svenskpastorns svar kan kanske även uppfattas som en försvarsmekanism genom projicering med det förenklade typexemplet ”Nej jag är inte obarmhärtig, det är du som är huvudlös!”

 

Oviljan att hjälpa saknar Bibliskt stöd. Svenska pastorers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37) och är därför en synd. Svenska pastorers obarmhärtighet indikerar endera hjärtlöshet eller förståndsbrist.

 

(Ords.3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

Förhoppningsvis skall någon Bibelförkunnande kyrka i Sverige småningom deklarera den nödvändiga församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning kan jag tyvärr inte acceptera från en kristen kyrka.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.