Sent: Friday, February 08, 2008 11:34 AM

Subject: 259:e Vadjan om hjalp.

 

259:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafemtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 258:e vädjan om hjälp kommenterades av ett trossamfund.

 

Trossamfundet Svenska Alliansmissionens administrativa chef (Magnus.Rydberg@alliansmissionen.se) beslutade att för första gången svara. Svenska Alliansmissionen (www.alliansmissionen.se) svarade inte endast otrevligt och obarmhärtigt enligt svenskpastoral sed, men också hotfullt. Svenska Alliansmissionen hotade Jag ber er vänligen men bestämt att plocka bort mig från er sändlista. Görs inte detta kommer jag att vidta åtgärder. /Magnus”.

 

Svenska Alliansmissionen (SAM) förstärker uppfattningen om svenska kyrkliga samfund som hyckleriernas epicentra genom diskrepansen mellan deskriptiva texter på samfundets webbsida och samfundets personligt uttryckta verklighet. På samfundets webbsida deklareras att ”SAM är församlingar i samverkan för att - visa Jesu kärlek i vår tids nöd och behov, och forma en gemenskap med Jesus i centrum och plats för människan.” medan samfundets administrativa chef samtidigt hotar personer som vädjar om dess hjälp.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.