Sent: Tuesday, January 29, 2008 12:37 AM

Subject: 256:e Vadjan om hjalp.

 

256:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafemtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 255:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Läs underlaget om Jesusmanifestationen i Stockholm i maj 2008 här:  www.kyrkor.be/jesusmanifestation.pdf

 

Stanley Sjöberg i Centrumkyrkan i Sundbyberg besvarade 050627 min enkla vädjan om hjälp att finna en kristen församling med den hjärtlösa kommentaren ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Stanley Sjöberg fortsätter agera med samma arroganta stil. I maj månad ska han arrangera en Jesusmanifestation i Stockholm. En av Stanley Sjöbergs medarbetare för manifestationen vägrar att överhuvudtaget läsa min korta synpunkt angående manifestationen, en annan av Stanley Sjöbergs frontfigurer för manifestationen (svenskprästen Hakon Långström) totalvägrar att besvara någon som helst fråga som jag ställer angående manifestationen, och Stanley Sjöberg själv fortsätter 071213 att avvisa all meningsfull dialog med mig Din möjlighet är att kontakta Din församlings pastor och genom honom framföra synpunkter. Inför en sådan händelse är detta en absolut och enda möjlighet - genom Din församlings pastor!” Stanley Sjöbergs frontfigur Hakon Långström skrev 080117Jag har ej fler svar att ge än de du redan fatt!” trots att han inte besvarade en enda fråga. Det ljusskygga beteendet och de vidrigt arroganta attityder som dessa "pastorer" demonstrerar är skamligt.

 

I intervju till Dagen 080125 svarade svenskpastorn Hakon Långström angående Jesusmanifestationen dock Hela idén bygger på att det enbart ska vara ett positivt budskap. Inga negativa uttalanden eller protester tillåts.” Bakom den svenskpastorns uttalande skymtar den arrogante Stanley Sjöberg. Svenskpastorernas vidriga arrogans att vägra meningsfull kommunikation med mig, samt deras feghet till offentligt ställningstagande i Bibliskt tydlig men samhällskontroversiell etik visar på felaktig prioritering av den falska ekumenikens flertal före de grundläggande kristna sanningarnas fåtal.

 

Det är viktigt att klargöra vilken "Jesus" som skall marknadsföras av hycklaren Stanley Sjöbergs jesusmanifestation. Religiösa karriärister som förvanskar evangelium, som omfamnar HBTQ-normativitet, som saknar kurage att deklarera att aktiv homosexualitet är en styggelse inför Gud, som saknar förstånd att deklarera att inducerad abort är mord, som saknar mod att deklarera att äktenskapet tillhör man och kvinna, och som välsignar omgiften i otrohet är fienden till Kristus. Avsaknaderna av tydlig kristen trosbekännelse och sanningens sälta för samhället kombinerat med svenskpastoral arrogans är avskyvärt.

 

Kyrkliga företrädare kan i bästa fall vilja väl men genom oförstånd samtidigt leda Sveriges folk till fördjupad moralförvirring och till helvetet. Sverige behöver inte ekumenik på bekostnad av kristendom och sanning. Om däremot gemensam kristen trosbekännelse och grundläggande kristna sanningar tydligt deklareras inför ett ekumeniskt arrangemang, först då kan också moralförvirrade pastorer och heretiker välkomnas att delta, men på trosbekännelsens och sanningens villkor - aldrig på jämställda heretikers villkor. Heretikerna skall underordnas sanningen! Rådande ynkedom bland Sveriges pastorer kommer jag aldrig att acceptera.

 

Om ”kristna” personer ska visa att de tror på samma gudom, måste ”kristna” också bekänna tro enligt gemensam definition. De pastorer som påstår att de tror på samma gud och samtidigt saknar överenskommelse till definierade minsta gemensamma nämnare, endera medvetet talar osanning eller omedvetet gestaltar sig själva som ömkliga fårskallar utan förstånd. Mångfalden av kristna har en gemensam kristen grund. Där inklusiviteten saknar definierad kristen grund saknas sann ekumenik. Den kristna ekumeniken måste utgå från respekt av åsiktsskillnader inom ramen för kristendom. Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder falsk ekumenik. Falsk ekumenik legitimerar heresi.

 

Sveriges präster och pastorer bör självrannsaka om inte deras samfunds prästkragar egentligen utgör djävulens halskoppel. Prästkragen bör utgöra symbol för samhörighet med Gud och inte sammanbundenhet med djävulen. Kanske vore det bättre för Sverige att präster med icke-kristen konfession skiljs från präster med kristen bekännelse. Splittringen mellan heretiker och kristna inom trossamfunden ska inte skylas, men bearbetas.

 

Trots svenska pastorers ynkedom förekommer parakyrkligt konstruktiva inslag inom svensk kristenhet. Svenska Evangeliska Alliansen (www.sea.nu) har vågat visa vägen för Sverige på flera områden, och sannolikt kommer det nybildade Claphaminstitutet (www.clapham.se) att visa var sann ekumenik hör hemma.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.