Sent: Friday, January 18, 2008 2:21 AM

Subject: 253:e Vadjan om hjalp.

 

253:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges hårdhjärtade pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafemtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 252:a vädjan om hjälp kommenterades av två EFS-kyrkor.

 

EFS i Mittnorrland svarade via Distriktsföreståndare Greger Larsson (greger.larsson@efs.nu) Frid. Först vill jag tacka för mailen. Jag har läst dina mail under en tid. Även om jag skulle vilja hjälpa dig utifrån dina önskemål är det svårt eftersom jag bor och verkar i Norrland i Härnösands stift. Därför undrar jag om det är möjligt att inte längre stå med på mail-listan.Alla kyrkor har naturligtvis möjlighet att hjälpa. Även om alla svenska pastorer skulle instämma med den tidigare omskrivna pastorn i Stockholm som idag baktalar mig (Läs: www.kyrkor.be/071113.htm) bör ”kristna” pastorer åtminstone kunna ta ställning för sanning och godhet genom att till Pingst FFS och Filadelfiakyrkan i Stockholm deklarera ett ogillande av dess orättfärdiga uteslutning och dom mot mig.

 

EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås (expedition@lutha.se) svarade olikt övriga Sveriges pastorer genom en oklanderlig brevutformning, men sedvanligt med ett svenskpastoralt och perspektivlöst oförstånd. Bäste Torsten! Jag skulle vara tacksam om du kunde stryka oss från din maillista. Jag tror inte att vi i Borås kan hjälpa dig i din situation. Om du hade bott här hade det varit en annan situation, men du bor i Stockholm. Dina mail besvarade jag tidigare, men du kanske inte läste detta. Jag tror inte jag är hårdhjärtad, men andra kanske har en annan uppfattning om mig. Ett gått råd från mig, gå till en kyrka och ta kontakt, försök att engagera dig, lär känna människor. Visst kan du möta människor som stöter bort dig, visst kan det vara svårt att komma in i en gemenskap. I Stockholm finns bland annat några EFS kyrkor, Betlehemskyrkan på Luntmakargatan som jag tycker är en bra församling, det finns Hammarbykyrkan som också är bra. Ska jag vara ärlig så blir dom flesta bara less på dina mail, som kan upplevas tröttande och kanske du till och med sorteras bort i nåt spamfilter. När det gäller livskamrat, försök med sjunde himlen, en kristen singelsajt, eller gå på kristna singelträffar, det finns i Stockholm också. Vi i kyrkan bruka inte para ihop folk, det förstår du säkert. Vill du ha en dialog skriv hellre ett personligt mail till mig på pastor@lutha.se Jag finns i Borås. Med vänliga Kristushälsningar, Egbert Schütte”.

 

Pastorn i EFS-kyrkan i Borås erhöll från mig bland annat följande svar (070522) till EFS-kyrkans föregående kommentar till den 184:e vädjan: När en pastor i Sverige hjälpsamt välkomnar mig kan jag besöka. Ingen vettig människa besöker en kyrka som avvisar dig eller som nonchalerar dig, vilket svenska pastorer gör. Med den svenskpastorala attityden sjunker kyrklighetens medlemssiffror stadigt med åren. Angående singelsiten sjundehimlen, vänligen läs föregående brev: www.kyrkor.be/061215.htm.

 

I den 142:a vädjan (www.kyrkor.be/061215.htm) förklarades att den svenska 7ehimlen var för mycket svensk-nationalistisk för att sajten kunde acceptera min kontaktannons, där jag hade sökt en icke-svensk kvinna. I den 142:a vädjan skrevs: ”De senaste sex åren har jag aktivt studerat den ”kristna” webbsidan 7ehimlen. 7ehimlen webbkontakt (Simon Widén) anmäldes till polismyndigheten 061112 för misstanke om antisemitiskt diskrimineringsbrott. 7ehimlen är en s.k. kristen kontaktförmedling för ”kristna” på Internet; en mötesplats för kristna som vill träffa nya vänner eller finna en livskamrat. 7ehimlen raderade mina kontaktannonser utan förtydligande motivering både i april 2006 och i oktober 2006. Efter 7ehimlens (Simon Widén) dunkla besked ”Samma sak som tidigare när jag tog bort dom. De hör inte med sin nedvärderande ton hemma på 7e.”, vägrade 7ehimlen att förtydligande förklara raderandet av annonserna, trots fyra begäranden därefter om klarläggande motivering angående 7ehimlens beteende, via mina förfrågningar ”Vänligen citera vad i annonsen som inte är accepterat.” Till mina kontaktannonser fanns ett självporträtterande passfotografi med Israels flagga som bakgrund. Eftersom 7ehimlen vägrade att ytterligare motivera raderandet av mina annonser, samt att en annan svensk ”kristen community” vid namn Crossnet Flow inte godkände liknande fotografi med den skriftliga förklaringen att ”Israels flagga kan uppfattas som anstötlig”, fanns fåtal andra metoder till att luska fram en motivering än att via polismyndighet anmäla misstanke om att även den ”kristna” 7ehimlen diskriminerande raderade mina annonser med antisemitiskt motiv. 7ehimlen disponerar inte ett giltigt Bibliskt skäl att radera mina kontaktannonser.” Av bland annat ovanstående skäl är svenska singelsajter ointressanta.

 

Angående Borås EFS-pastorns uppskattning av Betlehemskyrkan i Stockholm (EFS) hänvisar jag till mina tidigare utförliga kommentarer. Vänligen läs följande brev om Betlehemskyrkan noggrant: www.kyrkor.be/070828.htm

 

Angående Borås EFS-pastorns rekommendation av Hammarbykyrkan i Stockholm (EFS) vill jag uppmärksamma att Hammarbykyrkan har mottagit över 150 vädjanden, och kyrkan vill inte välkomnande hjälpa.

 

Beträffande EFS-Borås kommentar om spamfilter kan konstateras att obarmhärtigheten och likgiltigheten sannolikt är störst inom samfundet Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkans Informationsservice (via kanslistödets teknikstöd) samt Svenska Kyrkans IT-chef Hans Eskemyr har varit inkapabla att besvara elementära tekniska frågor (produktnamn på spamfilter, spamfiltrets inställningar avseende max adressater per mail, samt max mail per tidsenhet för poängsystemet). Om Svenska Kyrkans IT-teknikers oförmåga att besvara enkla frågor i telefonsamtal beror på okunskap eller ovilja är osäkert. Det kan därför ännu inte bekräftas om samfundet Svenska Kyrkan har beslutat att blockera, via manuell inställning av dess spamfilter, all inkommande e-post från domänet *@glocalnet.de till Svenska Kyrkans domän *@svenskakyrkan.se. Om det hade varit tekniskt möjligt kanske Svenska Kyrkan skulle finna det tillbörligt att även blockera alla inkommande telefonsamtal från mitt hemtelefonnummer till samtliga Svenska Kyrkans församlingar.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.