Sent: Tuesday, January 01, 2008 12:04 AM

Subject: 248:e Vädjan om hjälp.

 

248:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 247:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska missionskyrkor. Svenska Missionskyrkan i Rydaholm via Pastor Johan Carlsén (missionskyrkan@rydaholmsfrikyrkor.se) svarade svenskpastoralt ”Det räcker inte bara att be om hjälp, man måste också VILJA TA EMOT HJÄLP.” Därmed bekräftas svenskpastorns intellektuella förvirring och svenska oförstånd. I Svenska Missionskyrkans föregående svarsbrev (www.kyrkor.be/071218.htm) konstaterades svenskpastorns hånande ordalag och irrationella tanke. I motsats till Svenska Missionskyrkans antydan är sanningen att varken denne pastor eller någon annan pastor i Sverige hittills varken har erbjudit eller vill hjälpa. Svenska pastorer har däremot uttryckt omdömeslöshet, fördomsfullhet, illvilja, förolämpningar och baktal (www.kyrkor.be/071113.htm). Genom Sveriges pastorers passivitet och uttryckta ondska påvisas att heresi och hyckleri kännetecknar moderna svenska pastorer.

 

Fiskebäcks Missionskyrka i Västra Frölunda besvarade den 247:e vädjan om hjälp med svenskpastoralt avvisande Jag trodde vi sedan länge var överens om att du skulle stryka Fiskebäcks Missionsförsmling från denna e-postlista. V.v. gör detta omgående!”. Den Missionskyrkan kommenterade senast den 155:e vädjan med en bortförklaring genom kyrkans interna kommunikationsoförmåga ”Jag var uppe och hälsade på i Filadelfiakyrkan i förra veckan. Fick tyvärr inte växlat många ord med min förre pastor, Niklas Piesoho, men jag hade tänkt fråga om han hade haft kontakt med dig.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.