Sent: Tuesday, December 11, 2007 12:59 AM

Subject: 242:a Vädjan om hjälp.

 

242:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 241:a vädjan om hjälp kommenterades av en anonym kyrka. Den anonyma ledaren (larsson008@spray.se) i den anonyma kyrkan svarade Broder. Eftersom vi bor i en helt annan del av Sverige än du inser jag att vi inte kan hjälpa. Vi tror på lokalförsamlingen och du bör be Gud om att finna någn form av gemenskap där du bor. Det är inte meningsfullt att fortsätta skica dessa mail till oss. mvhOberoende var i Sverige en kyrka är belägen finns naturligtvis möjligheter att hjälpa.

 

Den anonyma kyrkans uppmaning till bön är dock rätt. Jag har därför dagligen bett till Gud i långt över ett decennium om en kristen kvinna till äktenskap. Jag har sökt lärjungamässig gemenskap i svenska kyrkor i ett decennium. Och jag har bildligt bultat på svenska kyrkors dörrar genom vädjandebrev sedan november 2003.

 

(Matteus 7: 7-11)

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”

 

Ett av de besvärligaste problemen för Sverige är inte det faktum att många svenska pastorer är onda, utan det svåraste problemet är att svenska pastorer uppfattas att sakna elementärt förstånd.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.