Sent: Friday, November 02, 2007 12:39 AM

Subject: 231:a Vädjan om hjälp.

 

231:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 230:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstpastor Henrik Åström i Helsingborg Pingstkyrka valde att besvara utan att tänka tillräckligt Hej! Till Pingstkyrkan i Helsingborg är alla sökande och hungrande människor välkomna. Angående möjligheten att träffa någon kvinna kan vi naturligtvis inte hantera när det inte ligger på församlingens uppdrag att para ihop människor utan att snarare välsigna människor i äktenskap efter de hittat varandra. Nu ett förslag till dig. Om du vill ha seriösa svar på ditt mail nedan kan det vara vist att inte första börja med att anklaga och förkasta en hel yrkeskår av Guds tjänare. Vad som ligge bakom din uteslutning och människors behandland av dig bör du ta inför Gud och de berörda parterna och inte hela Sveriges pastorskår. I mina öron låter ditt mail som om att du behöver bli fri från bitterhet. Börja där och välkommen till Helsingborgs Pingstförsamling. Om du vill svara på detta mail. Svara till henrik@helsingborg.pingst.se.Enligt pingstpastorn ingår tydligen inte barmhärtighet och godhet i de kristnas uppdrag. Pingstpastorn kan uppfattas att inbilla sig att jag efterfrågar en kyrkas uppsökande av en partner för att ”para ihop”. Nej, jag har åtskilliga gånger tidigare dementerat svenska pastorers idéer om äktenskapsförmedling. Frågorna varför, när och hur kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap har utretts i tidigare brev, bland annat för två år sedan (www.kyrkor.be/051118.htm). På Pingstkyrkan Helsingborgs webbsida proklamerar kyrkan sitt hycklande motto ”Omsorg om hela människan hela livet.”. Enligt pingstpastorns brev uttyds däremot att kyrkans pastor varken känner barmhärtighet, eller förstår människans helhet: ande, själ och kropp. Pingstpastorns anklagelse om bitterhet saknar objektivitet; grundlöst klander är en inte sällan förekommande svensk pingstteknik.

 

 

(Jakobsbrevet 2:13-20)

Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

 

(Lukas 10: 25-37)

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

 

(Ordspråksboken 3:27-28)

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

 

(Matteus 23:3)

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”

 

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.