Sent: Friday, October 12, 2007 12:24 AM

Subject: 225:e Vädjan om hjälp.

 

225:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 224:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor i Sverige; ytterligare en förvirrad svensk pingstkyrka samt ännu en likgiltig svensk pingstpastor.

 

Pingstkyrkan i Hallstahammar (hallsta-pingst@post.utfors.se) besvarade en tredje gång min vädjan till kyrkor i Sverige. Den förvirrade svenska pingstkyrkan i Hallstahammar har svårt att förstå. Den svenska pingstkyrkan skriver följande:

 

SVAR 1:  från Pingstkyrkan Hallstahammar

(2006-09-05, svarar brev 113)

 

Vad är detta för en karl som ständigt skriver mail till olika kyrkor? Vem är han och vart vill han komma?

 

Respons 1: från Torsten till Pingstkyrkan Hallstahammar (2006-09-06)

 

Skriv ett personligt brev till honom och fråga. Han kanske besvarar dina konkreta frågor.

 

SVAR 2:  från Pingstkyrkan Hallstahammar

(2007-05-08  kl.09:41, svarar brev 179)

 

Vem är du Torsten Nenzén som ständigt skickar mail? Elis

 

Respons 2: från Torsten till Pingstkyrkan Hallstahammar

(2007-05-08  kl.09:44)

 

Hej Elis!

Du är välkommen att fråga mig vem jag är över telefon. Välkommen.

mobil: 0707-777754

hem & svarare: 08-7113377

Med vänlig hälsning,

Torsten

 

SVAR 3:  från Pingstkyrkan Hallstahammar

(2007-10-09. svarar brev 224)  [Pingstkyrkan ringde aldrig]

 

Torsten Nenzén!

Vad vill du med dina mängder av meil? Det 223:e nu. Har du tillhört någon församling? Att skriva gång på gång till "obarmhärtiga pastorer" och "hycklande pingstsamfund" och andra felaktiga benämningar, gör dina meil alltmer ointressanta för varje gång för mottagarna. Varför du inte får några svar beror bl. a. på ditt eget sätt att hantera de få svar du dock har fått; nämligen att skicka med svaren till alla meil-mottagare landet runt. Då är det naturligt att ingen vill besvara dina utskick då de publiceras.

Om du tillhört någon församling, tag då kontakt med den igen. Det är det närmaste jag vill rekommendera. Beträffande "kontakt med kvinna som kan leda till äktenskap" så är det nog bäst att du ordnar det själv så blir det till din egen belåtenhet.

Hälsningar Elis

 

 

Vad jag vill är tydligt deklarerat i vart och ett av föregående 224 brev. Åtskilliga gånger har påpekats att pingströrelsens sekteristiska Stockholm Karisma Center uteslöt mig som medlem utan motivering 2002. Att beskriva svensk Pingströrelse idag som hycklande och att rubricera svenska pastorer i detta ärende som obarmhärtiga är korrekt. Det är förståeligt att svenska pastorer, och i synnerhet svenska pingstpastorer, inte vill omvända sig ifrån sin ondska för att istället vilja göra det goda i detta. Vägran att erkänna synd är särskilt ett karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Som utesluten ur kyrkan är det extra problematiskt att få kontakt med kristna i Sverige, i synnerhet svenska kristna.

 

En svensk pingstpastor i Pingstkyrkan Ulricehamn (Christer Roshamn pastorn@glocalnet.net) svarade för första gången efter 224 vädjande brev, med en karakteristisk svensk-pastoral likgiltighet Jag önskar att du tar bort vår epost-adress från dina utskick. Pingstkyrkan Ulricehamn”.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.