Sent: Tue, 25 Sep 2007, 06:19

Subject: 220:e Vädjan om hjälp.

 

220:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 219:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrkokamrer inom samfundet Svenska kyrkan (hova.pastorat@svenskakyrkan.se)Hej Torsten! Jag har tagit del av ett antal av dina brev men har ingen möjlighet att kunna påverka något av dina önskemål. Önskar härefter EJ ytterligare e-post. Vänligen Gun-Britt Eriksson, kyrkokamrer”. Andligt invalidiserade eller eljest handikappade svensk-pastorer förmår ingenting, men för icke-svenska pastorer och för Gud är allt gott möjligt.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.