Sent: Tue, 28 Aug 2007, 01:57

Subject: 212:e Vädjan om hjälp.

 

212:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

En kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 211:e vädjan om hjälp. Betlehemskyrkan i Stockholm tillhörande samfundet EFS svarade oförståndigt Broder! Jag vill vara uppriktig emot dig och säga 1: Du gör det allt svårare för dig för varje brev du skickar iväg. Ett gott anseende är värt mer än pengar och tyvärr har nog ditt anseende anfrätts betänkligt genom dina vädjanden. 2: Det kan ha att göra med att du begär hjälp i äktenskapliga bekymmer av en församling – en helt absurd begäran. Det är som att försöka köpa bananer på apoteket. De saluförs inte där. Vi har lämnat den tiden bakom oss för länge sedan då någon annan än jag själv hade något som helst inflytande över valet av äktenskapspartner. Det är från början till slut en privatsak. Somliga kyrkor anordnar singelträffar för att skapa en avdramatiserad och positiv gemenskap där man kan lära känna personer i en liknande situation. För övrigt är Stockholm fullt av församlingar dit man är välkommen, inte på sina egna villkor men på gruppens, Allt gott och med all välmening, Klas Lindberg, Betlehemskyrkan

 

Förekommer större hyckleri på någon annan plats i Sverige än i hyckleriets epicentra; svenska kyrkor? Uppenbarligen värderar många svenska pastorer sitt anseende och popularitet högre än sanning, rättrådighet och godhet. Om EFS-prästen Klas Lindberg inbillar sig att också jag borde värdesätta mitt anseende mer än sanning, kristet lärjungaskap och striden för svenska pastorers omvändelse från verksamhetsbaserad yrkescentreringen till Bibelbaserad Kristuscentrering, omvändelse från svenskhet till Kristuslikhet, omvändelse från liberalteologiska heresier till evangelikal kristendom, samt omvändelse från svenskpastoral obarmhärtighet till medmänsklighet, då missbedömer han inte endast mina syften men också Guds avsikter. Ett gott samvete är värt mer än ett gott anseende från svenska pastorer. Hellre föraktas jag av förvirrade svenska pastorer än avviker från Gud.

 

Jag begär inte hjälp för äktenskapliga bekymmer, som EFS-prästen uttrycker sig. Jag är ogift och saknar därför sådana äktenskapliga bekymmer. Min svårighet är i första led svenska pastorer - som vägrar att hjälpsamt välkomna. Medan Betlehemskyrkans webbsida deklarerar församlingens tjusiga visioner, illustrerar EFS-prästen Klas Lindbergs svar glappet mellan kyrkans konfessioner och handlingar; diskrepansen mellan teori och verklighet. Dock yppas inte nyckelorden lärjungaskap och relation i Betlehemskyrkan församlingsvision.

 

 

”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”

(Jakobsbrevet 2:13-20)

 

 

Liksom många andra svenska pastorer misslyckas också denna svenska EFS-präst att förstå sammanhanget. Den svenska prästen har inte insett kausalitetssambandet mellan min fortsatta vädjan om hjälp och förhållandet att ingen kyrka uttrycker den kristna viljan att välkomna och hjälpa. Jag är evangelikalt troende och pånyttfödd kristen. Därför är äktenskap med en icke-kristen kvinna otänkbart. Andelen kristna i Sverige kan estimeras till fem procent. Kristna människor (bör) samlas i kyrkor. Eftersom jag är utesluten från kyrkan i Sverige saknar jag naturlig kontakt med andra kristna. Som exkommunicerad kristen i Sverige vädjar jag därför till övriga kyrkor efter välkomnande till en lärjungamässig kristen gemenskap.

 

Kyrkligt sociala problem gestaltas särskilt tydligt i Sverige. Svenskar är socialt relativt reserverade, och relativt misstänksamma mot främlingar. I svenska kyrkokulturer förstärks ofta de svenska hindren till ett sunt socialt umgänge. På grund av svenska kyrkors extra underskott av socialt kapital och den försvårande kontakten med svenskar i synnerhet, behövs kompletterande former och forum för kommunikation. Relationsbaserat och ansvarstagande kristet lärjungaskap är en biblisk förutsättning till kyrklig kontaktförmedling som lösning. Svenska pastorer bör upphöra att konservera svenska kyrkokulturers dysfunktionella gemenskaper och istället reformera församlingarna till ansvarstagande kristna lärjungaskap.

 

Förutom svensk mentalitet i allmänhet och svenska kyrkokulturer i synnerhet utgör kommunikationshinder en grundläggande svårighet till kristna relationer som kan leda till äktenskap. Kristet lärjungaskap innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. Svenska pastorers ovilja att hjälpa i denna mänskligt elementära olycka förstärker den sociala exklusion som svenska pastorer även är ursprungsorsak till. Svenska pastorer och präster har uteslutit min möjlighet att i verkligheten söka en kristen hustru, eftersom svenska pastorer i Sverige inte hjälpsamt välkomnar till lärjungamässig gemenskap. Gud vill välsigna, men svenska pastorer och präster hindrar välsignelsen.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.