Sent: Fri, 17 Aug 2007, 19:27

Subject: 209:e Vädjan om hjälp.

 

209:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges antisemitiska trossamfund

 

Hej!

 

Tvåhundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 208:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkliga personer. Ingen kyrka i Sverige besvarade den 208:e vädjan om hjälp.

 

En obekant person (marie.grahn@comhem.se) kommenterade med blinda pingst-klichéer Har läst ganska många av dina "vädjandebrev". Jag tycker det verkar om om du är oerhört besviken och bitter. Visst kan man bli besviken på människor, pastorer och andra "vanliga dödliga", men det ligger på vars och ens ansvar att inte bli bitter. Är det inte bättre om du försöker stryka ett streck över det som varit. Förlåt dem du behöver förlåta och be om förlåtelse där det behövs. Då vill Gud upprätta dig och då tror jag det finns alla förutsättningar för dig att både hitta församling och hustru. Jag tror att den helige Ande kommer att leda dig till rätt plats utan att just pastorn i den församlingen ger dig en inbjudan. Men för att kunna höra den helige Ande tala måste man ha ett mjukt hjärta, och vägen dit går alltid genom att släppa den egna stoltheten, ödmjuka sig och be om förlåtelse.” Det är oansvarigt att inte korrigera ett förvirrat prästerskap. Heretiska och onda svenska pastorer bör omvända sig till Gud så att de upphör att förleda svenska människor till helvetet? Gud kan återupprätta svenska pastorer och präster. Gud vill på nytt befästa sitt rike i Sverige, men dessa svenska pastorer och präster vill inte ödmjuka sig inför Guds vilja. Den heliga Ande vill leda även dessa svenska pastorer till frälsning och omvändelse, om de vill omvända sig till Gud. Sveriges pastorers stolthet riskerar att leda dem till fördärvet, med många naiva människor i deras följe.

 

En anonym präststudent kommenterade ”Hej! Jag är varken hjärtlös, huvudlös eller obarmhärtig och hoppas att jag tjänstgör under Guds direktiv. Hur har Du tänkt Dig deltaga i kyrkan och den kristna gemenskapen? Vill poängtera att Svenska kyrkan inte är någon äktenskapsförmedling. Vad som sen sker i livet under trons vandring i Jesu fotspår det vet vi inget om men tron och hoppet bär oss. Guds välsignelse! Hälsn. från en blivande präst.” Jag hjälper människor utanför kyrkans väggar till en frälsande tro på Jesus Kristus. Det vill jag fortsätta med. Teologiska högskolor i Sverige vill däremot förhindra framtida förkunnelse av ett sant evangelium och stävja evangelisation (läs: www.nenzen.net/HomO_THS_050302.pdf, samt www.kyrkor.be/english.htm). Den återkommande falska anklagelsen att jag skulle söka äktenskapsförmedling har dementerats åtskilliga gånger tidigare (läs bl a: www.kyrkor.be/051118.htm).

 

Sveriges Kristna Råd uttalade 2007-05-31 "Sveriges Kristna Råd förenar sig med kyrkor i det Heliga landet och över hela världen i bön för ett slut på ockupationen..." Jag skrev brev till Pingst FFS adresserat till dess ordförande Sten-Gunnar Hedin med begäran om förtydliganden. Ynkryggen har naturligtvis inte besvarat. Jag skrev följande:

 

Sten-Gunnar Hedin.

Tre frågor:

1)     Samtycker Sten-Gunnar Hedin med Sveriges Kristna Råds uttalande (http://www.skr.org/arkiv/uttalandearkiv/5.70949694112f07101bc8000792.html) att "Sveriges Kristna Råd förenar sig med kyrkor i det Heliga landet och över hela världen i bön för ett slut på ockupationen..." genom sin ordinarie representation i SKR styrelse?

2)     Samtycker Pingst FFS med SKR uttalande 2007-05-31?

3)     Vilken stat/auktoritet ockuperar vad?

Vänligen besvara!

 

Läs:    1 Mosebok 17:7-8

         1 Mosebok 15:18-21

         4 Mosebok 34:2-12

         5 Mosebok 11:10-12

 

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.