Sent: Tue, 7 Aug 2007, 19:18

Subject: 206:e Vädjan om hjälp.

 

206:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer

 

Hej!

 

Tvåhundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 205:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.

 

Osby Lutherska Missionsförening tillhörande samfundet ELMBV svarade välment ”Sänder dig här en sång av Lina Sandel som manar oss att söka hjälpen hos Herren. Människor kan ej hjälpa men Herren vill leda oss och hjälpa oss i alla livets olika skiften. Han känner oss och vet våra behov bättre än någon människa. Se t ex Davids psalm 139”. Påståendet att människor inte kan hjälpa naturliga behov är oförståndigt. Gud kan hjälpa övernaturligt, men där en naturlig längtan har en naturlig lösning (kommunikation samt kristet lärjungaskap) framstår hävdandet att människor skulle sakna möjlighet att hjälpa som tanklöst. Läs tidigare brev: www.kyrkor.be/050302.htm och www.kyrkor.be/051118.htm.

 

(Bibeln, Lukas 10: 25-37)

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

 

Pastorn och församlingsföreståndaren i Eskilstuna Missionsförsamling (S:t Eskilskyrkan) som är en del av Svenska Missionskyrkan svarade Hej! Vår församling i Eskilstuna tillhör de församlingar som mottagit dina mail under flera år. Du har adresserat duina upprop till församlingar i Stockholm. Jag önskar att du plockar bort oss ur din sändlista. Hälsningar Claes-Göran Ydrefors

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Sverige som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.