Sent: Tuesday, May 15, 2007 8:29 AM

Subject: 182:a Vädjan om hjälp.

 

182:a  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundraåttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka i Sverige besvarade den 181:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.

 

Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och svenska prästers ovilja att välkomnande hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet, omänsklighet och grymhet. Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som extremt omänskliga, heretiska, hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. För samhället bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet.

 

Varje församling utanför Stockholmsregionen kan välja att hjälpa indirekt. Om det existerar en svensk pastor utanför Stockholm som inser att någon kyrka inom Stockholmsregionen bör vilja välkomnande hjälpa, bör den kyrkan meddela den insikten till sitt samfund. De kristna i Sverige som inser att Sveriges svenska pastorer och präster agerar okristligt och omänskligt genom att förvägra hjälp bör vänligen uppmana samfundsledningarna i Sverige till besinning. Kristna utanför Sverige bör bedja för Sveriges svenska pastorer till deras omvändelse från svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd och svenskprästerlig heresi.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.