Sent: Friday, May 04, 2007 11:02 AM

Subject: 179:e Vädjan om hjälp.

 

179:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 178:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.