Sent: Tuesday, May 01, 2007 10:32 AM

Subject: 178:e Vädjan om hjälp.

 

178:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 177:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.

 

Konceptet av eftersträvan för rättvis social stratifiering överensstämmer med Guds vilja för människor och samhällen. Trots ideologiska perversioner av denna grundtanke om social rättfärdighet, som konsekvens av avvikelser från Gud eller förnekelsen av Gud, bör rättfärdiggörelsen i Jesus Kristus i samverkan med lydnad mot Guds bud därför tillgivet hyllas särskilt av kristna, konventionellt på högtidsdagen första maj – men då som en tribut för Guds samhällsordning.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.