Sent: Friday, April 27, 2007 8:34 AM

Subject: 177:e Vädjan om hjälp.

 

177:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 176:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen.

 

Salemkyrkan i Vargön svarade ”Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig och jag skulle tro att Internet inte är den plats du kan få hjälp, det borde du ha insett efter alla dina vädjande. Därför vill jag att du respekterar vår önskan att slippa dessa mail.”. Den kyrkan deklarerar fint på sin webbsida, som en av dess grundvärderingar, att ”församlingen skall vara kulturellt relevant”. Internet är ett kulturellt relevant kommunikationsmedium för etablering av initialkontakt. Efter åtskilliga vädjanden till svenska pastorer inser den förståndige observatören att svårigheten inte är Internet, utan problemet är svenska pastorers hårdhjärtade ovilja att välkomnande hjälpa.

 

Harmånger pastorat inom Svenska Kyrkan svarade oförstående Gemenskap i en kristen kyrka får man genom att söka upp olika församlingar, inte genom att skicka tjatiga e-postbrev till alla möjliga! Detta handlande upplevs snarare som sjukt.” Att ingen svensk präst vill välkomnande hjälpa vittnar snarare om svenska prästers avsteg från Jesu efterföljelse i avkristnade svenska kyrkor.

 

EFS Presskontakt svarade Jag svarade åpdetat redan för ett år sedan. Nu ber jag att ni inte lägger ut förfrågan till den här adressen mer.” Yttrandet från EFS Presskontakt är inte med verkligheten överensstämmande. All korrespondens med svenska kyrkor har bevarats. Varken EFS presskontaktens namn eller dennes adress har tidigare svarat. Varje pastor som känner sig störd och därför har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.

 

Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 176:e vädjan om hjälp.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.