Sent: Tuesday, April 24, 2007 10:19 AM

Subject: 176:e Vädjan om hjälp.

 

176:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 175:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Alla tre kyrkor tillhör samfundet Svenska kyrkan och samtliga avvisade fortsatt vädjan. Norra Hagunda Församling (Svenska Kyrkan) svarade med en mening koncist och exklamatoriskt ”Sluta för allt i världen att sända sånt skräp!!!!”. Varje svensk präst som störs av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 175:e vädjan om hjälp.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.