Sent: Friday, April 20, 2007 8:43 AM

Subject: 175:e Vädjan om hjälp.

 

175:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundrasjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 174:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen och även av en kyrka i Stockholm. Pingstkyrkan i Västra Frölunda svarade Efter att under ett helt år fått mail från dig så känner jag att det är dags att ta tag i detta… […] Tycker att Du skall ta personlig kontakt med en församling så kan Du komma in i gemenskapen På det viset. Att via mail försöka få kontakt vad gäller dessa frågor tror jag inte är en bra lösning. Så lycka till i ditt sökande men tag gärna bort vår kyrka ur din lista.” Pingstkyrkans metod att ta tag i de kyrkliga problemen är hänvisning till personlig kontakt med någon kyrka i Stockholm. Om det hade funnits en kyrka i Stockholm som var intresserad att hjälpa skulle den kyrkan ha kommunicerat viljan att välkomnande hjälpa. Utifrån de svar som Sveriges samfundsledningar och Stockholms kyrkor har skickat till mig framgår tydligt att, oavsett personligt möte, ingen av dessa samfund eller kyrkor vill hjälpa båda behoven. Att i verkligheten vilja hjälpa andra människor är annat än dess teori och organisation.

 

Estniska kyrkan i Stockholm (kirik.se) välkomnade mig att återbesöka deras kyrka. Compassion is greater than passion. Empatin ser människor medan passionen ser objekten och självet. Men visst återbesöker jag mycket gärna denna vitala församling, trots att jag inte förstår ett dyft av estniska språket.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev via www.kyrkor.be kan diskuteras även med andra genom www.pastorer.se.