Sent:   Tuesday, October 31, 2006 4:55 AM

Subject:   129:e Vädjan om hjälp.

 

 

129:e  Vädjan om hjälp.

 

 

Vädjan till kyrkor

 

Hej!

 

Hundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 128:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor; en kyrka utanför Stockholmsregionen och en kyrka inom Stockholmsregionen. Korrespondensen med Sunne Missionskyrka biläggs i slutet av detta vädjandebrev. En klok vakanspastor inom Svenska Alliansmissionen på västkusten kommenterade För det första vill jag säga ett uppriktigt FÖRLÅT vår klantighet som pastorer. Du skriver om din nöd och dina behov och det möts med en kompakt mur av tystnad från Sthlmsområdet. Det måste väl finnas nån vettig pastor där som kan inbjuda och sätta sig ner i samtal med dig. […] Kan inte låta bli att undra vad Jesus skulle ha gjort med tillgång till internet.” Denna förståndiga pastor ödmjukar sig föredömligt. Gud vill förlåta alla människor deras synder och rena från orättfärdighet. Av Guds nåd och Jesus Kristus till ära kan missgärningar förlåtas, och alla folk, även svenska pastorer, kan föras till trons lydnad.

 

·         (1 Johannes 1:9)  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

 

Aspnäskyrkan i Järfälla inom Pingst har tidigare deklarerat Att du frågar oss om hjälp med äktenskap är irrelevant. Det varken kan eller vill [mina understrykningar] vi hjälpa med. Och så länge båda önskningarna finns till församlingen så kan inte hjälp fås på någor område.” Jag antar att fler kyrkor kan resonera snarlikt. Med betoning på kyrkors förmåga att hjälpa, kan svenska pastorers obarmhärtiga tillvägagångssätt eventuellt förklaras av pastorers missuppfattning angående människans möjlighet att medmänskligt kontaktförmedla, och bristande insikt gällande det bibliskt ansvarstagande kristna lärjungaskapet. Med fokus på pastorers ovilja att hjälpa, konstateras att Biblisk kristendom inte sanktionerar obarmhärtighet. (Läs: www.kyrkor.be/051118.htm) Någon reell lösning avseende lärjungamässig tillhörighet och relationspotential till äktenskap bör naturligt sett inte förekomma för min del förrän någon pastor inom Stockholmsregionen omvänder sig från sin obarmhärtighet, och bejakar både möjligheten att hjälpa samt viljan att hjälpa.

 

Eftersom Stockholms pastorer ännu inte vill omvända sig genom inre motivation, måste andra pastorer och präster i Sverige våga ta ställning offentligt för sanning och godhet i detta ärende för att påverka Stockholms pastorer genom yttre motivation. För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Stockholms pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska och försummelse. Om Stockholms pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.

 

Några svenska pastorers lögner och ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast en personligt olycklig livssituation men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att omvända sig från denna ondska genom förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Pingstkyrkan Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället för att bekänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att bannlysa evangelisterna. Allt fler svenska pastorer förefaller anamma feministteologins och pro-gayteologins heresi än att erkänna naturliga och Gudsordnade genusroller och Biblisk sexualetik. Svenska präster tycks hellre vilja välsigna homosexuella partnerskap och liknande avskyvärda skamligheter än att forma kristet lärjungamässiga församlingar. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar trolösa omgiften, men vägrar att bistå ogifta män och kvinnors efterfrågan om hjälp för att underlätta inledande av kristna äktenskap. I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska pastorer lögn, förtal och nonchalans.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.

 

 

 

 

BILAGA till www.kyrkor.be/061027.htm ---------------------

 

----- Original Message -----

From: dave boomsma

To: glocalnet@glocalnet.de

Sent: Friday, May 19, 2006 7:54 PM

Subject: Sv: 82:a Vädjan om hjälp.

 

Jag önskar bli struken från maillistan på de som får dessa mail.

dave

 

 

 

----- Original Message -----

From: glocalnet@glocalnet.de

To: dave boomsma

Sent: Tuesday, May 23, 2006 11:55 AM

Subject: Re: Sv: 82:a Vädjan om hjälp.

 

Hej Dave.

 

Jag ska forsoka att identifiera din epost adress och radera den senare idag. Tyvarr innebar det att du fortfarande blir mottagare av dagens allmanna utskick. Jag aterkommer med bekraftelse nar adressen har raderats.

 

Torsten

 

 

 

----- Original Message -----

From: glocalnet@glocalnet.de

To: dave boomsma

Sent: Friday, May 26, 2006 11:18 AM

Subject: Re: Sv: 82:a Vädjan om hjälp.

 

Hej Dave.

 

Den epost adress ni anvander existerar inte i sandelistan. Utskicket avser kyrkor i Sverige. Sannolikt far ni brevet vidarebefordrat via en annan adress. Vanligen aterkom med adress till det kyrkliga sammanhang som ni antas motta brev fran.

 

Med vanliga halsningar,

 

Torsten Nenzen

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: glocalnet@glocalnet.de

Sent: Friday, May 26, 2006 2:58 PM

Subject: Re: Sv: 82:a Vädjan om hjälp.

 

Jag får det genom dave.boomsma@telia.com och inget annat. Det är adressen jag använder till kyrkan. Var vänlig och ordna så det kommer bort.

 

 

 

----- Original Message -----

From: glocalnet@glocalnet.de

To: Dave Boomsma

Sent: Tuesday, May 30, 2006 11:25 AM

Subject: Re: Sv: 82:a Vädjan om hjälp.

 

Dave Boomsma.

 

Hej!

 

Den epost adress som ni hanvisar till dave.boomsma@telia.com existerar inte i utskickslistan, och adressen kan darfor inte raderas. Sannolikt far Ni epost vidarebefordrad till ovangivna adress via en forsamlingsadress via kyrkas webmaster. Om Ni vet vilken forsamling Ni sannolikt har engagemang for, vanligen meddela dess forsamlingsnamn med ort, eller dess epost eller webdoman. Da kan jag radera den kyrkans adress.

 

Med vanlig halsning,

 

Torsten

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: GLOCALNET

Sent: Tuesday, July 04, 2006 2:39 PM

Subject: Re: 95:e Vädjan om hjälp.

 

Jag har tidigare skrivit till dig och bett mig ta bort mig från utskickslistan. Då har du svarat att jag förmodligen får detta genom någon annan eftersom du inte har min adress. Det kanske stämmer, men jag vädjar till dig att kolla efter igen: dave.boomsma@telia.com

 

I annat fall har jag ytterligare ett förslag: Sluta skicka överhuvudtaget och ta ansvar för ditt eget liv. Hittar du den perfekta församlingen ska du inte gå med i den - eftersom ingen av oss är perfekt kommer du bara att förstöra den...

 

dave

 

 

 

----- Original Message -----

From: svenskakyrkor@kyrkor.be

To: Dave Boomsma

Sent: Friday, July 07, 2006 11:59 AM

Subject: Re: 95:e Vädjan om hjälp.

 

Hej Dave!

 

Jag har sökt listan igen och kan konstatera att er adress fortfarande inte existerar i utskickslistan. Om Ni misstänker en särskild församling varifrån det kan vara sannolikt att Ni får epost vidarebefordrad ifrån, vänligen meddela det också till mig så lovar jag att kontakta den kyrkan också. Hoppas att vi kan finna en snar lösning för dig.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: svenskakyrkor@kyrkor.be

Sent: Sunday, July 09, 2006 10:21 AM

Subject: Re: 95:e Vädjan om hjälp.

 

Ett bättre förslag är att du följer mitt andra råd.

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: GLOCALNET

Sent: Tuesday, July 11, 2006 12:44 PM

Subject: Re: 97:e Vädjan om hjälp.

 

Jag finns tydligen med på listan fortfarande :-(.

 

Du har aldrig funderat på om att du inte får något svar inte beror på pastorerna...?

 

Eftersom jag bor i Värmland kan jag ändå inte hjälpa dig i Stockholm. Och eftersom jag bor i Värmland kan jag hälsa som de gör här:

 

Ge dig!

 

Ser du inte till att jag stryks från listan på något sätt får jag överväga att vidta andra åtgärder.

 

 

 

----- Original Message -----

From: torsten@nenzen.org

To: Dave Boomsma

Sent: Tuesday, July 11, 2006 1:25 PM

Subject: Re: 97:e Vädjan om hjälp.

 

Hej Dave!

 

Jag intygar att er adress fortfarande inte existerar i utskickslistan. Ni har sannolikt fått brevet vidarebefordrat via en kyrka. Om Ni misstänker att en särskild församling vidarebefordrar epost till er, vänligen tag kontakt med den kyrkan. Hoppas att ni finner en snar lösning.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: torsten@nenzen.org

Sent: Tuesday, July 11, 2006 2:28 PM

Subject: Re: 97:e Vädjan om hjälp.

 

Följ då mitt andra råd!

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: origenesadamantius@glocalnet.de

Sent: Tuesday, October 24, 2006 12:50 PM

Subject: Re: 127:e Vädjan om hjälp.

 

Nu har jag bett dig ett antal gånger om att få bli struken från listan av de som får dessa "vädjan". Det bästa du skulle kunna göra är att GROW UP!

Fortsätter jag att få dessa kommer jag att överväga polisanmälan för ofredande och trakassering...

 

 

 

----- Original Message -----

From: Torsten Nenzen

To: Dave Boomsma

Sent: Tuesday, October 24, 2006 1:04 PM

Subject: Re: 127:e Vädjan om hjälp.

 

Dave Boomsma.

 

Hej!

 

Jag intygar härmed fortfarande att er adress dave.boomsma@telia.com inte existerar i utskickslistan. Ni har sannolikt fått brevet vidarebefordrat via en kyrka. Om Ni misstänker att en särskild församling vidarebefordrar epost till er, vänligen tag kontakt med den kyrkan. Hoppas att ni finner en snar lösning.

 

Jag varmt välkomnar och uppmuntrar Er att agera för en polisanmälan mot den som vidarebefordrar epost till er.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: Torsten Nenzen

Sent: Tuesday, October 24, 2006 4:27 PM

Subject: Re: 127:e Vädjan om hjälp.

 

Jag gör det mot dig...

 

 

 

----- Original Message -----

From: Torsten Nenzen

To: Dave Boomsma

Sent: Saturday, October 28, 2006 3:11 AM

Subject: Re: 127:e Vädjan om hjälp.

 

Sunne Missionskyrka

 

Hej Dave Boomsma!

 

Tack för ert svar, som dock antyder maliciösa avsikter. Efter förrgårdagens sökning i Google kunde jag identifiera Dig dave.boomsma@telia.com som kontaktperson och pastor i Sunne Missionskyrka. Er address dave.boomsma@telia.com har aldrig någonsin funnits i adresslistan, men det har däremot info@sunnemissionskyrka.se. Jag bedömer att Ni uppträder mycket egendomligt då Ni hela tiden borde ha vetat att Ni får eposten vidarebefordrad via Sunne Missionskyrka. Ni valde att inte samarbeta till utredning av vem som vidarebefordrade eposten till dig, och gissningsvis har Ni haft ett syfte med det. Jag råder dig att avträda som pastor.

 

Adressen info@sunnemissionskyrka.se har nu raderats från sändelistan. På webbsidan www.kyrkor.be kan Ni följa ärendet.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

----- Original Message -----

From: Dave Boomsma

To: Torsten Nenzen

Sent: Sunday, October 29, 2006 12:08 AM

Subject: Re: 127:e Vädjan om hjälp.

 

Och jag råder dig att inte sätta dig själv över det förtroende jag har från Gud och församlingen att tjäna som pastor.

 

Jag ser fram emot att inte höra från dig längre (såvida du inte växer upp först)

 

dave

 

 

 

---------------------