Kyrkor i Stockholm som har mottagit breven om vädjan efter hjälp:

 

 

1.            adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se           Svenska kyrkan

2.            advent99@algonet.se                                           Sjundedags Adventistsamfundet

3.            info@centrumkyrkan.se                                         Centrumkyrkan  (Pingst)

4.            engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se           Svenska kyrkan

5.            eugeniafors@telia.com                                          Katolska Kyrkan

6.            exp@pingstkyrkansolna.nu                                    Solna Pingstkyrka, Pingströrelsen

7.            expedition@sthdomkyrko.com                               Domkyrkoförsamlingen, Svenska kyrkan

8.            gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se           Svenska kyrkan

9.            immanuelskyrkan@immanuel.se                            Svenska Missionskyrkan

10.        info@allnations.nu                                                 Evangeliska Frikyrkan

11.        info@andreaskyrkan.se                                         Svenska Missionskyrkan

12.        info@arken.org                                                      Arken (Trosrörelsen)

13.        info@aspnas.nu                                                     Aspnäskyrkan, Pingströrelsen

14.        info@bergskyrkan.se                                             Evangeliska Frikyrkan

15.        info@betlehemskyrkan.com                                   Evangelisk Fosterlans Stiftelsen

16.        info@cks.se                                                            Citykyrkan, Pingströrelsen

17.        info@elimkyrkan.org                                              Evangeliska Frikyrkan

18.        info@filadelfia.nu                                                   Filadelfiakyrkan, Pingströrelsen

19.        info@hammarbykyrkan.nu                                     Evangelisk Fosterlans Stiftelsen

20.        info@husbykyrkan.com                                          Evangeliska Frikyrkan

21.        info@kirik.se                                                          Estniska kyrkan, Pingströrelsen

22.        info@korskyrkan.nu                                               Korskyrkan, Evangeliska Frikyrkan

23.        info@kraftkallan.org                                               Kraftkällan (Trosrörelsen)

24.        info@kristnaibro.com                                             Svenska Baptistsamfundet

25.        info@maranata.se                                                 Maranataförsamlingen

26.        info@marstapingst.com                                         Pingströrelsen

27.        info@newlife.nu                                                     Evangeliska Frikyrkan

28.        info@oscarsforsamling.se                                      Svenska kyrkan

29.        info@salemkyrkan.se                                             Svenska Baptistsamfundet

30.        info@skogakyrkan.se                                             Svenska Baptistsamfundet

31.        info@soderhojdskyrkan.nu                                    Evangeliska Frikyrkan

32.        info@sodermalmskyrkan.org                                  Södermalmskyrkan (Trosrörelsen)

33.        info@svkyrkanhagersten.com                                Svenska kyrkan

34.        info@tomaskyrkan.nu                                            Evangeliska Frikyrkan

35.        info@vbc.nu                                                           Vallentuna Bibelcenter (Trosrörelsen)

36.        jakobsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se          Svenska kyrkan

37.        kar393@fralsningsarmen.se                                  Frälsningsarmén

38.        kvibro@telia.com                                                    Brommaplan, Svenska Baptistsamfundet

39.        luther@algonet.se                                                 Lutherska Bekännelsekyrkan

40.        markus.hector@home.se                                       Roseniuskyrkan, Evangelisk Luthersk Mission

41.        matteus@matteus.org                                           Svenska kyrkan

42.        norrmalms.kyrkan@swipnet.se                              Svenska Baptistsamfundet

43.        pauli.kemi@telia.com                                             Agape Församling

44.        skarpnackskyrkan@swipnet.se                              Svenska Alliansmissionen

45.        sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se                     Katolska Kyrkan

46.        stockholm@vineyard.se                                         Vineyard Norden

47.        vasakaren@fralsningsarmen.se                             Frälsningsarmén