Pingströrelsens Karisma Center utesluter från kyrkan
via ett falskt intygande om frivilligt utträde:

1.    (2002-11-19)  Pingstkyrkan Karisma Center, genom Pingstpastor Mattias Lekardal, undertecknar och postar ett utträdesbrev med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”

2.      (mars 2003)  Pingstkyrkan Karisma Centers grundare, Pingstpastor Sven Almkvist, ringer till min mobiltelefon en lördag och samtalar i 29 minuter. Pingstpastor Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller omvändelse. Pastorscitatet saknar anknytning till församlings- eller personligt ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt ursäktande om att universums skapelse ej längre är perfekt.

3.      (maj 2003)  Pingstkyrkan Karisma Centers Pingstpastorspar Anders & Gertie erkänner i vittnens närvaro på ett pendeltåg att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En av Pingstkyrkans cellgruppsledare (T.O.) direktfrågar Pingstpastor Sven Almkvist och bekräftar uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.

4.   (2004-08-31)  Pingstkyrkan Karisma Centers Pingstpastor Mattias Lekardal konfronteras med en fråga i samband med ett företagarforum arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Pingstpastorn blir tillfrågad: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Lekardal att besvara frågan, i vittnens närvaro, med frasen: ”Du har inte blivit utesluten.

 

 

 

Ett korrekt intygande om ideellt församlingsbetjänande: