Sent:   Tuesday, January 10, 2006 7:00 AM

Subject:   45:e Vädjan om hjälp.

 

 

45:e  Vädjan om hjälp.

 

Institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Fyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Den 44:e vädjan om hjälp besvarades av en församling inom Stockholmsregionen. Den kyrkan, en förutvarande väckelse- och proteströrelse i Stockholm, missuppfattande svarade Vi har tidigare erbjudit dig att komma till församlingen för ytterligare samtal och hjälp, men då detta inte verkar önskvärt från din sida, ser vi oss inte kapabla att komma dina önskningar tillmötes. Därför vädjar vi istället till dig att inte längre sända oss dessa mail.” Samma pastor deklarerade i sitt föregående svar 050308Om du söker dig en livspartner så är det tyvärr ingenting som församlingen hjälper till med...” Jag vädjar därför till Stockholms kyrkor att vänligen inte missförstå denna appell. Jag efterfrågar både tillhörighet i en kristen kyrka med lärjungamässig gemenskap, och medmänsklig hjälp i sökandet efter äktenskaplig gemenskap. Varje pastor som störs av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.

 

Några pastorers ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat samt befäster inte endast den personligt olyckliga livssituationen men också betraktelsen av svenska pastorer som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att besegra det onda med förnuft och godhet, inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk kyrklighet och ett gott vittnesmål i denna följetong, genom att avslutande vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan kan träffa mig för samtal.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka, emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.

 

Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har stora svårigheter i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.

 

Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och professionalism.

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.

 

 

Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén

 

 

 

 

Föregående brev kan tillgås via webbplatsen:   www.kyrkor.be.