Sent:   Tuesday, October 25, 2005 9:06 AM

Subject:   23:e Vädjan om hjälp.

 

23:e  Vädjan om hjälp.

 

Kyrkliga institutioner i Stockholm

 

Hej!

 

Tjugotredje gången (tidigare 051021, 050921, 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen människa besvarade den 22:a vädjan om hjälp.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.

 

Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna personen Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm uttrycker en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.

 

Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan Stockholm, anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.

 

Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.

 

Några svenska pastorer och präster saknar tillräckligt moraliskt mod för att erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som synd.

 

·         Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”  (Matt.23:3)

·         Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?  (Jak.2:20)

 

Några svenska pastorer räds sanningen. Andra svenska pastorer saknar kurage att tillrättavisa pastorers lögner och att konstruktivt avslöja kyrklig falskhet, hyckleri och ondska. Pingstpastorers pastorskarriärer och samfundslojalitet kan uppfattas att värderas som mer betydelsefulla än sanning och rätt. Oförnuftiga kyrkliga ledare och svenska prästers ogudaktighet förleder människor till obarmhärtigheternas och lögnernas dårskap.

 

·         …till sanning brukar de inte sin makt i landet.  (Jeremia 9:3)

·         Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.  (Ef.4:25)

 

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

·         Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.  (Ords.3:27-28)

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen person vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande normalt. Att bistå sökandet efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd.

 

Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa båda behoven?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén