Sent:   Friday, September 09, 2005 7:54 AM

Subject:   Vädjan om hjälp.

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen

 

Hej!

 

Nittonde gången (tidigare 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Det föregående artonde brevet kommenterades av tolv människor utanför Stockholms län. Ytterligare en Pingstpastor reagerade med en koncis uppfattning: ”Jag vet inte exakt vad ditt problem bottnar i men jag håller med den pingstpastor som bad dig sluta spamma hans mejl. Jag kan bara säga samma sak; sluta med dina massutskick eller ta åtminstone bort [pingstkyrkan] från distributionslistan.” En annan fördomsfull Pingstpastor kommenterade däremot korrekt att ”Biblisk kristendom handlar INTE om att hänga ut dem man anser ha felat. Bibeln instruerar ändå följande metod i Matteus 18:15-17 ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.”, samt i 1 Tim.5:20 instrueras ”Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.”

 

En kyrka i Stockholmsregionen besvarade den föregående vädjan om hjälp. Ingen kyrka valde dock att vilja avhjälpa båda brister.

 

Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.

 

Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm har uttryckt en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.

 

Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan Stockholm, anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.

 

Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.

 

Varför ljuger pastorer i Stockholm?

 

·         Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.  (Ef.4:25)

 

Varför vågar inte pastorer och präster i Stockholm erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som synd?

 

·         Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”  (Matt.23:3)

·         Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?  (Jak.2:20)

 

Prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).

 

·         Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.  (Ords.3:27-28)

 

Skulle inte Stockholms pastorers erkännande och omvändelse från sina synder befria pastorerna så som förnyade föredömen i huvudstaden?

 

·         Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  (1 Joh.1:9)

 

Jesu nåd och rättfärdighet är given till varje pastor och präst som omvänder ifrån sin synd till Kristus. Såsom Herren har förlåtit oss skall även vi förlåta varandra.

 

·         Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.  (Ef.4:32)

 

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande normalt. Att bistå sökandet efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock Bibliskt stöd.

 

Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén