Sent:   Thursday, July 21, 2005 3:22 PM

Subject:  Vädjan om hjälp.

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkor i Stockholmsregionen

 

Hej.

 

Trettonde gången (tidigare 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Ingen kyrka har besvarat den tolfte föregående vädjan om hjälp - som skickades till ca 45 kyrkor i Stockholm. Kommunikation är mer progressivt än nonchalans. Att samtala är mer konstruktivt än att ignorera. Det faktum att samtliga kyrkor undvek att svara föregående vädjan om hjälp bekymrar.

 

Tidigare i juni månad 2005 svarade en riksbekant Pingstpastor exakt detta enda korta meddelande: ”Nej käre vän, ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar. Med vänlig hälsning - trots allt!

 

Om det skulle finnas en kristen kyrka i Stockholmsregionen som vill välkomna & hjälpa mig i sökandet efter en kvinna för äktenskap, vänligen kommunicera det.

 

Vill någon församling hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén