Sent:    Wednesday, June 08, 2005 12:18 AM

Subject:  Vädjan om hjälp

 

Ännu en vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkor i Stockholmsregionen

 

Hej.

 

Jag vädjar denna tionde gång (tidigare 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.

 

Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt mig. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade mig. Vineyard ville ej godkänna mig.

 

Kyrkor bör kunna erbjuda folket annat än sektpastorer, karriärpastorer, mördarpastorer, sexpastorer, lögnpastorer, flumpräster, bögpräster, otrospräster och meditationspräster. Människor i Stockholm behöver erbjudas främst Jesus Kristus men också lärjungamässig gemenskap och kärlek. Pastorers ondska och okunskap måste minska.

 

Jag söker fortfarande en kristen församling i Stockholm som vill välkomna mig och som vill hjälpa i sökandet efter en kvinna för äktenskap. Vill någon församling hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén