Sent:    Saturday, May 07, 2005 11:17 PM

Subject:  Vädjan om hjälp.

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kyrkor i Stockholmsregionen

 

Hej, en nionde gång.

 

Jag vädjar, nionde gången (tidigare 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112), till kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag hoppas med denna nionde vädjan att någon kyrklig ledare skulle vilja bistå mitt sökande.

 

Svensk försäkringskassa i Stockholm konstaterar att Torsten är personlighetsstörd. Enligt svenska pastorer i Stockholm kan uppfattas som att Torsten är psykiskt utvecklingsstörd. Svenska pastorer antyder via e-post svar att Torsten bedöms som en imbecill person. En specifik pastor i Stockholm befarar kortfattat att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Pingst ffs anser att Torsten bör kunna uteslutas som församlingsmedlem eftersom han av Karisma Center betraktas som en besvärlig människa. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende för Pastor Marco Strömberg – och därför avvisar Södermalmskyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter den 4-årigt regelbundna församlingsbekantskapen. Församlingen Stockholm Vineyard, genom Kjell-Axel Johansson, besannar att Torsten har problem med sina känslor och att Vineyard därför inte vill godkänna Torsten.

 

Nämnda bedömningar kring Torsten saknar ännu korrekt objektiv motivering. Pastorsomdömena är inte endast oförståndiga men är också grundlösa. Pastorsanklagelserna är inte sanna.

 

Jag söker en församling i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker också hjälp i sökandet efter en kvinna för äktenskap. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Vill någon församling hjälpa?

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén