Sent:    Tuesday, March 08, 2005 8:50 PM

Subject:  Vädjan om hjälp

 

Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.

 

 

Kära församlingar i Stockholmsregionen

 

Hej, en åttonde gång.

 

Jag vädjar fortfarande, nu åttonde gången (tidigare 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112), till kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag hoppas med denna åttonde vädjan att någon kyrklig ledare skulle vilja bistå mitt sökande i dessa båda angelägenheter.

 

Endast en kyrka besvarade den föregående sjunde vädjan om hjälp som skickades till ca 45 kyrkor i Stockholm förra veckan, 2005-03-02.

 

Att svara är bättre än att nonchalant ignorera. Denna enda kyrka som svarade uttryckte större öppenhet förra veckan än sex månader tidigare den 18 augusti 2004. Då svarade denna kyrka endast en mening ”Ledsen att behöva säga att vi tyvärr inte kan hjälpa dig!”. Nu svarade denna kyrka istället ”Du kan nog inte få hjälp, om du inte själv tar initiativet och går till någon kyrka, besöka gudstjänsterna och växer in i kyrkans andliga gemenskap.” Denna större öppenhet kan i viss mån ses som ett framsteg.

 

Besökande, bekantande och aktivitet i en kyrka före medlemsansökan avslöjar inte allt om ett kyrkligt ledarskap eller dess villkor för medlemskap. Först vid det direkta samtalet med ett kyrkligt ledarskap kan grundläggande värden och villkor mer komplett uppdagas. Bland annat utifrån mina föregående kyrkliga erfarenheter vill jag därför tidigt kommunicera direkt med ett kyrkligt ledarskap.

 

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Vill någon församling hjälpa?

 

Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa mig att också meddela det, så att vi kan träffas för ett samtal.

 

Tack för kommande hjälp, denna åttonde gång.

 

Med vänlig hälsning,

 

Torsten Nenzén