Sent:    Tuesday, August 17, 2004 5:18 PM

Subject:  Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap.

 

Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap.

 

Kära församlingar i Stockholmsregionen.

 

Mitt namn är Torsten. Jag är kristen och söker att få bli accepterad och välkomnad i en kyrka i Stockholmsregionen. För fjärde gången vänder jag mig (senast 040501, 040225, samt 031112) till några av Stockholmsregionens kyrkor i förhoppning att finna hjälp.

 

Jag fortsätter personligen att vädja till svensk kristenhet om hjälp. Jag personligen har enkla men angelägna behov. Tillhörighet i en kristen kyrka och äkta gemenskap kan logiskt utgöra en första hjälp i rätt riktning. För att betona allvaret i denna prekärt svenska situation skickas denna vädjan nu till ytterligare e-postadresser och bifogar med detta brev även två förklarande pdf-filer för den som nyfiket önskar förkovra sig ytterligare.

 

Jag är en 37-årig man som aldrig tidigare har varit gift och längtar efter äktenskap med en kvinna. På grund av många år av ofrivillig ensamhet, avsaknad av medmänsklig närhet och sorg i längtan efter äkta gemenskap ådrog jag mig en depression. Tidigare betjänade jag pingstkyrkan Stockholm Karisma Center (SKC) men blev som medlem oförklarligt utesluten när jag tillfrågade SKC’s pastorer om hjälp i sökande efter en livskamrat. Uteslutningen från Karisma Center bidrog till ännu svårare omständigheter och utanförskap. Därefter ansökte jag om medlemskap i Södermalmskyrkan, men pastorn avvisade min ansökan eftersom han ansåg att jag först borde uttrycka mitt ovillkorliga förtroende till honom.

 

Efter uteslutningen från Karisma Center (2002-11-19) har jag saknat församlingstillhörighet, trots mina vädjanden till flera kyrkor i Stockholmsregionen att få bli välkomnad. På grund av sorg i saknad av en kvinnlig livskamrat och medmänsklig närhet var jag sjukskriven fram till nyligen, i 3½ år. Svensk försäkringskassa beslutade då (040617) att bevilja försäkringskassans egna önskan om förtidspension.

 

Gud är alltid rättfärdig och god, och i Kristus Jesus Messias vinner Hans efterföljare en evig seger – endast av nåd. De högmodiga skall ödmjukas.

 

Kära syskon i Kristus - låt oss betjäna varandra!

 

Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag att Ni hjälper mig att finna:

 

(1) en kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.

(2) en hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.

 

Mycket tack på förhand ännu en gång.

 

Torsten Nenzén