Sent:    den 25 februari 2004 12:20

Subject:  Förbönsämne

 

Fortsatt vädjan om hjälp.

 

Ursäkta mig att jag stör genom denna vädjan om assistans. Jag vänder mig igen (senast 031112) på detta sätt till dels några av Stockholmsregionens aktiva kyrkor i förhoppning om hjälp. Fortfarande har jag angelägna och mycket personliga, men naturliga, behov. Jag tror att bön, praktisk hjälp och moget ledarskap kan underlätta till ett bönesvar.

 

Jag är en 37-årig man som längtar efter äktenskap. Jag har aldrig tidigare varit gift. På grund av många år av ofrivillig ensamhet, avsaknad av medmänsklig närhet och sorg i längtan efter gemenskap ådrog jag mig en depression. När jag tidigare sökte hjälp från annat församlingshåll blev jag utesluten. Uteslutningen bidrog till ännu svårare omständigheter och utanförskap. Jag är idag sjukskriven pga depression (sorg i avsaknad av livskamrat och kärlek!) och landstinget planerar förtidspension. Förtidspension är en adekvat lösning men långt ifrån den bästa för samhället eller för mig. Det mest rimliga är ändå att skapa sådana förutsättningar att relationsbygge blir möjligt. Ett steg i den riktningen, för mig personligen, är att finna församlingstillhörighet och kristen gemenskap.

 

Jag är mycket tacksam att Ni vill fortsätta att bedja för ett genombrott till de två fortfarande mycket angelägna personliga behoven:

 

(1hustru – längtar efter äktenskap
(
2kyrka – längtar efter en kristen gemenskap.

 

 

Tack!

 

Torsten