Skickat:  2003-11-12

 

Vädjan om hjälp.

 

Jag vänder mig på detta sätt till några av Stockholmsregionens aktiva frikyrkor i förhoppning om hjälp i bön för fortfarande mycket angelägna personliga behov, samt med hopp om ett medmänskligt uppvaknande. Ingen av oss i Kristi kropp är av oss själva fullkomlig eller ofelbar. Men låt oss gärna försöka att älska varandra, ödmjuka oss inför varandra och utgöra en välsignelse för varandra och för staden. Kyrkligt högmod och falskhet gagnar ingen. I en tid av intensifierad förvirring i staden bör kyrkan mer än någonsin sträva efter enhet i Kristus och kärlek.

 

Jag är mycket tacksam att Ni vill fortsätta att bedja för ett genombrott till de två fortfarande mycket angelägna personliga behoven: 
(
1) en hustru – längtar efter äktenskap
(
2) en kyrka – behöver kristna vänner.

 

Tacksam för förbön,

 

Torsten

 

____________

Har tidigare varit medlem i Stockholm Karisma Center (SKC) men blev utesluten som medlem i november 2002. Efter uteslutningen ansökte jag medlemskap i Södermalmskyrkan men blev ej välkommen som medlem. De senaste cirka tio åren har jag bett, gråtit och vädjat till Gud om en kristen hustru. Jag vet att Gud vill möta mitt behov av en kvinna och en församlingstillhörighet men det kan tyckas som att människors brister har försvårat bönesvaren. Gud är god och vill vårt bästa. Ibland använder Gud människor för att praktiskt visa sin kärlek. Ibland använder motståndaren människor för att manifestera sin ondska. Några sammanfattande kyrkliga erfarenheter som kanske bidrar till en förståelse för den besvärande livssituationen följer:

 

SKC skickade 19/11-2002 ett utträdesbevis utan att jag hade begärt eller efterlyst något sådant. Jag hade inte framfört önskemål om utträde. Utträdesbeviset måste därför betraktas som en uteslutning. Jag ringde till SKC samma dag och via telefonsvarare dementerade uppgiften om utträde. Jag skrev även e-post till de tre pastorerna och dementerade SKC påstådda utträde. Uteslutningen från Stockholm Karisma Center har officiellt (bekräftats av två oberoende källor) förklarats från SKC ledning med tre inkonsekventa svarsalternativ: (1) Torsten har på egen begäran lämnat SKC (2) Allt i SKC har inte varit optimalt (3) SKC ville, genom utträdesbrevet, hjälpa Torsten vidare. SKC har ännu (12/11-2003) ej direkt kontaktat mig för att förklara uteslutningen.

 

Ej godkännande till ansökan om medlemskap i Södermalmskyrkan i november 2002 har genom dess yngre pastor denna sammanfattande förklaring; Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom Torsten saknar ett ovillkorligt förtroende för Södermalmskyrkans ledarskap.

 

Utestängningen (helt och sedan endast partiellt) från Stockholm Vineyards skola 1997 har genom dåvarande pastor och lärare två skäl: (1) Torsten är ”inte den typen av person som Vineyard vill sätta sin stämpel på” och (2) Torsten ”har problem med sina känslor.” Jag kommenterade direkt till pastorn att jag inte förstod exakt vad han menade. Pastorn svarade då kort: ”Jag förstår att du inte förstår.”

____________